Oostkamp zet in op extra opvoedingsondersteuning: samenwerking met Spoor Brugge

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Het Huis van het Kind wordt verder uitgebouwd in Oostkamp. Naast een loket kinderopvang wil de gemeente ook voldoende ondersteuning bieden aan ouders met opvoedvragen. Hiervoor zal de gemeente beroep doen op gespecialiseerde partners, zoals Vereniging Spoor Brugge, waarmee al werd samengewerkt.

De Oostkampse gezinnen hebben dankzij het recent opgerichte loket kinderopvang in OostCampus een aanspreekpunt voor al hun vragen over buitenschoolse opvang. Regelmatig ontmoeten we ouders die daarnaast vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Dat zijn zowel praktische vragen (hoe zit dat met het groeipakket, welk aanbod is er op de gemeente tijdens de vakanties …) als inhoudelijke vragen (help mijn kind luistert niet, ik kan moeilijk neen zeggen tegen mijn kind, ik verlies het contact met mijn opgroeiende tiener …). In sommige situaties, zoals bij aanhoudende conflicten of zwaardere gedragsproblematieken, dringt zich ook een diepgaander advies of begeleiding op. De medewerkers in de gemeente of OCMW Oostkamp hebben niet altijd voldoende expertise in huis om deze vragen correct te beantwoorden.

Het gemeentebestuur vindt het belangrijk vanuit deze onthaalrol terug te kunnen vallen op meer gespecialiseerde partners. In het verleden werd beroep gedaan op Vereniging Spoor Brugge die opvoedingsvraagstukken hielpen oplossen. De gemeente wil deze samenwerking met betrekking tot opvoedingsondersteuning verderzetten.

Deze samenwerking past mooi binnen de verdere uitbouw van het Huis van het Kind in Oostkamp. Op die manier kan de individuele dienstverlening aan (jonge) gezinnen met kinderen vanuit de sociale dienst (loket 3) nog verder uitbreiden. Via een vast aanspreekpunt met een netwerk aan diverse ondersteunende partners (Kind & Gezin, Fons-groeipakket, Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning, Opvoedingswinkel Vereniging Spoor) is het de bedoeling dat de gemeente een nog grotere meerwaarde kan betekenen voor de gezinnen.

De Gemeenteraad gaat akkoord om een samenwerkingsovereenkomst met Vereniging Spoor Brugge met betrekking tot opvoedingsondersteuning af te sluiten.

op 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP