Extra ondersteuning voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Emino vzw (grote weergave)
De gemeente gaat een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met iCAN West-Vlaanderen om erg kwetsbare werkzoekenden belangrijke basisvaardigheden aan te leren

Ondanks het zeer ruim aanbod aan vacatures op de lokale arbeidsmarkt, stelt de gemeente vast dat er nog steeds een kwetsbare doelgroep bestaat die tussen de mazen van het net valt.  Voor hen biedt ook de gespecialiseerde trajectbegeleiding niet altijd een passend antwoord. Daarom wil de gemeente een samenwerkingsovereenkomst iCAN West-Vlaanderen afsluiten om deze erg kwetsbare werkzoekenden belangrijke basisvaardigheden aan te leren en hen goed op weg te zetten naar de arbeidsmarkt.

Ook in Oostkamp zijn er mensen die de vaardigheden missen om zich in het normale arbeidscircuit te integreren. Ze hebben geen inkomen, leven in armoede, kunnen niet terugvallen op een netwerk. De gemeente doet al jaren inspanningen om hen zoveel mogelijk op weg te zetten naar de arbeidsmarkt en werkte hiervoor al samen met vzw emino (in het verleden actief onder de naam Loca Consult).

Via het project iCAN West-Vlaanderen kunnen we aan deze kwetsbare personen nu ook een voortraject aanbieden, om hen enerzijds te helpen met hun basisbehoeften (eten, wonen, mobiliteit, toegang tot ICT …) en anderzijds een aantal basisvaardigheden aan te leren zodat ze de arbeidsmarkt terug durven op gaan (op tijd komen, hoe zich te verplaatsen naar de werkplaats, hoe luisteren naar opdrachten …). We hopen dat door deze extra ondersteuning een inschakeling op de arbeidsmarkt voor deze personen op termijn mogelijk wordt.

De OCMW-raad geeft goedkeuring om de samenwerkingsovereenkomst iCAN West-Vlaanderen met de vzw enimo af te sluiten.

op 24 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP