2020 – campagne tegen peuken

Foto Geert Stubbe van op de nieuwjaarsdrink (grote weergave)
#opgepeukt staat netjes

De gemeente wil actief werk maken van de strijd tegen zwerfvuil. In 2020 gaat de campagne over het weggooien van peuken, een kleine gewoonte met grote gevolgen voor natuur en netheid van onze leefomgeving. We starten met een bewustmakingscampagne van de omvang en de schadelijkheid van de peuken. En we delen peukenpockets uit, zo kan niemand nog zeggen dat hij geen oplossing heeft…

Doorheen het hele jaar zullen verschillende acties volgen. Zo willen we ook de peukenhotspots in kaart brengen; dat zijn probleemplaatsen waar vaak en veel peuken weggegooid worden. Als we zicht hebben op die locaties, zullen we daar gerichte preventieve acties voorzien.

We zijn er ons van bewust dat veel mensen die een peukje weggooien op de grond, dit niet doen uit slechte wil, maar uit gewoonte. We willen dan ook eerst een bewustzijn creëren en mensen hun gewoonte doen doorbreken.

We willen samenwerken met lokale handelaars en horeca, met straatambassadeurs, met de werkgroep tegen zwerfvuil, met verenigingen… Een peukvrij straatfeest zou toch tot de mogelijkheden moeten behoren? Ook voor onze eigen evenementen kijken we om afvalarm, en dus ook zo peukvrij mogelijk te werken. En we onderzoeken samen met Beernem en Zedelgem op welke manier we het GAS-reglement kunnen aanpassen om politioneel op te treden.

Waarom peuken? We kunnen ons niet op alle zwerfvuil tegelijk focussen. Samen met de werkgroep zwerfvuil werd nagedacht waarop we onze pijlen het best richten. Peuken zijn niet alleen moeilijk te verwijderen (klein, geraken verpulverd…), ze zitten ook vol giftige stoffen. En die stoffen dringen in de bodem of ze gaan via de riool naar de zee, waar ze ook de zee verder vervuilen en de vissen vergiftigen.

De strijd tegen peuken is geen strijd van het gemeentebestuur, maar een project van de hele gemeenschap. Daarom werd ook het logo van #8020 gebruikt (dit is het logo van de Oostkampse gemeenschap), met de baseline: samen voor een proper #8020. Want dat willen we toch allemaal? We hopen dan ook dat iedereen massaal meedoet: door uiteraard zelf geen peukjes weg te gooien op de grond, maar ook door anderen erop attent te maken dat dat niet getolereerd wordt. #opgepeuktstaatnetjes

Met deze campagne richten we ons enkel op het weggooien van peuken op de grond, niet tegen het roken zelf. Dat is een individuele keuze van mensen. Maar we willen toch ook vragen dat rokers niet roken in het bijzijn van kinderen. Dat is beter voor hun gezondheid, en door het feit dat ze zelden mensen zien roken, is de kans ook kleiner dat ze later zelf gaan roken.

We danken iedereen die nu al het goeie voorbeeld geeft!

op 05 januari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP