Beleidsplan 2020-2025 – inhoudelijke toelichting

Een jaar lang werkte de beleidsploeg aan het beleidsplan voor de periode 2020-2025. Dat plan omvat de doelstellingen die het bestuur gesteld heeft met de concretere uitwerking daarvan en de bijhorende budgetten.

Het beleidsplan is goedgekeurd door de Gemeenteraad van december 2019 en wordt nu gecommuniceerd aan de bevolking.

Oostkamp 2030: verbondenheid, betrokkenheid, toegankelijkheid

Het bestuur start niet met een wit blad. Uiteraard zijn er nog zaken die in de vorige legislatuur opgestart zijn, die verder lopen. Daarnaast is er in de vorige legislatuur een toekomstvisie uitgewerkt: Oostkamp 2030. Uitgangspunt was te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het in onze gemeente goed leven, wonen en werken blijft, rekening houdend met een wereld in verandering. De rode draad is het creëren van extra verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. Het pad naar Oostkamp 2030 is een pad dat we samen moeten bewandelen. Meer dan ooit is samenwerking de sleutel tot verandering en succes. Samen betekent bestuur, bevolking (ruimte voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk), professionele en niet-professionele partners, adviesraden, verenigingen, samenwerking met andere gemeenten... De grote uitdagingen waarop de visie een richting wil bepalen zijn de ruimtelijke inrichting van onze gemeente en de sociale verbondenheid/zorg. Ook het aspect duurzaamheid zal bij alles meegenomen moeten worden in de afwegingen.

De krachtlijnen van de verschillende beleidsdomeinen

Lees het vervolg van dit bericht in de pdf bij downloads

op 20 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP