Breeweg en Papenvijversstraat afgesloten vanaf week 6 januari 2020

werkzone Papenvijversstraat (grote weergave)
In de week van 6 januari 2020 start aannemer Olivier Construct NV met een nieuwe fase in dit grote waterbeheersings- en wegenproject.

Bereikbaarheid 

  • Breeweg en Eikelingen: enkel bereikbaar vanaf Proosdijstraat
  • Papenvijversstraat enkel bereikbaar via kant Nijverheidsstraat
  • Hertsbergsestraat: verkeer blijft er mogelijk. Het verkeer richting Hertsberge moet voorrang verlenen aan verkeer richting Oostkamp. 

Aard van de werken

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel in de Papenvijversstraat.
  • De zone tussen Hertsbergsestraat en Breeweg (blauw) wordt verbreed tot 5,50 meter om het in- en uitrijden van de Papenvijversstraat veiliger te maken. Het nieuwe wegdek komt in beton.
  • De betonblokjes in de Hertsbergsestraat worden vervangen door beton. Tijdens deze fase wordt enkel het rijvak richting Hertsberge vernieuwd. Het herstel van het rijvak richting Oostkamp gebeurt tegen de zomer van 2020, als laatste fase in dit grote project.

Voor zowel de Papenvijversstraat als de Hertsbergsestraat kiezen we voor snelhardende beton in plaats van gewone beton omwille van de veel kortere droogtijd (enkele dagen in plaats van 4 weken). Deze extra kost is te verantwoorden omdat we zo de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers kunnen beperken in tijd.

Hebt u vragen?

Mail naar openbarewerken@oostkamp.be of bel naar 050 819 880

op 19 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP