De wegeniswerken in de Legendaledreef starten in februari 2020

 

Praktische informatie

 • De wegenwerken worden uitgevoerd door aannemer BVBA Marc Verhegghe uit Zedelgem.
 • Ze starten in februari 2020. Het einde is voorzien tegen zomer 2020.
 • De werken gebeuren in verschillende fasen.

Beknopt overzicht van de werken

 • Nieuwe openbare LED-verlichting (klaar tegen de kerstvakantie).
 • Het wegdek krijgt een nieuwe toplaag in asfalt.
 • Er komen nieuwe greppels en nieuwe opritten.
 • Het voetpad aan de kant van de pare nummers wordt heraangelegd tot tegen de perceelsgrens in grijze betonstraatstenen.
 • Het voetpad aan de onpare kant wordt vervangen door een graszone. Dit onthardings-principe passen we toe bij elke vernieuwing van wijken/verkavelingen. Eén vierkante meter onverharde grond vangt op 1 jaar 3 volle badkuipen water op. Elke vierkante meter onverharde grond helpt dus om de grondwaterreserves aan te vullen en ons te wapenen tegen aanhoudende droogte.
 • Er komen op 3 plaatsen asverschuivingen om de verkeerssnelheid te verminderen.
 • Er komen extra parkeerplaatsen ter hoogte van nummer 26 en tussen nummers 33 en 35.
 • De bomen in de straat blijven behouden.

Er gebeuren geen rioleringswerken omdat de riolering in de Legendaledreef al aangesloten is op het waterzuiveringsstation van Aquafin.

Bij de downloads vind je de wegenisplannen.

Vragen?

Neem contact met projectleider Pieter Durinck, openbarewerken@oostkamp.be, tel. 050 819 880

op 19 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP