Rioleringswerken De Valkaart | fasering en hinder van de werken

Aard van de werkzaamheden

 • Het afvalwater van de gebouwen naar een waterzuiveringsinstallatie afvoeren.
 • Een tweede waterreservoir (300.000 liter) aanleggen om alle gebouwen te kunnen voorzien van regenwater. In 2018 werd al een waterreservoir van 200.000 liter aangelegd,
 • Regenwatertoevoerleidingen naar alle gebouwen op het domein aanleggen.

Locatie en fasering van de werken: zie foto (lage resolutie) of zie pdf (hoge resolutie)

Fase 1: onderboring A. Rodenbachstraat

 • Vanaf 2 december – 12 werkdagen 
 • Staat volledig los van de werken in het park.
 • Hinder is beperkt tot de fietsers aan de kant van de begraafplaats. 

Fase 2: rechts van gebouw De Valkaart richting 't Bloemenhuisje - rood op plan

 • Vanaf 2 december – 15 werkdagen
 • Er wordt per tien meter gewerkt: na het plaatsen van buizen worden sleuven direct dicht gemaakt.
 • Toegankelijkheid gegarandeerd.
 • Werken t.h.v. jeugdlokalen = 1 dag.
 • Over de kruisingen met toegangswegen wordt steeds een rijplaat gelegd. 

! Op maandag 16 december 2019 zal Fluvius werken uitvoeren aan het gasnet. Hierdoor zal er geen gastoevoer zijn in alle gebouwen van het park.

Fase 3: plaatsen regenwaterreservoir ingang domein De Valkaart

 • Start na de kerstvakantie – 6 werkdagen 
 • Geen hinder voor de gebruikers: kranen zullen op de graszone aan het voetbalplein staan. 

Fase 4: MEESTE HINDER: toegangsweg links van De Valkaart richting achterliggend domein - oranje op plan 

 • Start ten vroegste op 12/01/2020 – 10 werkdagen
 • Fase met de meeste hinder voor gebruikers.
 • Toegang met de wagen naar achterliggende deel van De Valkaart niet mogelijk.
 • Voetgangers en fietsers kunnen andere toegangen gebruiken - zie plan
 • Tijdens de weekdagen: via pad langs voetbalplein tot aan parking Schakel.
 • De parking voor het hoofdgebouw kan gebruikt worden, de parking achteraan niet. Te voet kan de achterzijde bereikt worden via de andere ingangen of het pad rechts.

Fase 5: achterkant gebouw De Valkaart - groen op plan 

 • Start ten vroegste tweede helft januari – 14 werkdagen
 • Dezelfde manier van werken als in andere fases (per 10 meter).
 • Weinig hinder. 

Fase 6: langs de wegel tussen De Schakel en voetbalvelden - blauw op plan

 • Start ten vroegste in februari – 14 werkdagen
 • Hinder: er wordt voornamelijk in de berm gewerkt, daardoor wordt de hinder tot het minimum beperkt.
 • Parking Schakel gedurende 1 week niet toegankelijk door het plaatsen van een overstort.

Fase 7: tussen De Schakel en 't Valkennest - roze op plan

 • Start ten vroegste tweede helft februari – 8 werkdagen
 • Dezelfde manier van werken als in andere fases (per 10 meter).
 • Ondiepe werken met beperkte hinder.

Fase 8: tussen 't Valkennest en 't Bloemenhuisje - geel op plan

 • Start ten vroegste eind februari / begin maart – 8 werkdagen
 • Deel 1: aanleg waterleiding à beperkte hinder: werken met een kleine kraan.
 • Deel 2: er wordt gewerkt met een gestuurde boring: geen hinder. 

Timing onder voorbehoud van weerverlet en onvoorziene omstandigheden.

De aannemer dient de veiligheid te allen tijde te garanderen. Bouwputten worden tot een minimum beperkt en worden afgedekt. Waar nodig worden rijplaten en werfhekkens voorzien.

op 28 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP