Fietsverbinding Hertendreef - Hertsbergestraat open

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De fietsverbinding Hertendreef-Hertsbergsestraat, aangelegd in kader van het inrichtingsplan Nieuwenhove-Gruuthuyse, werd deze week (4/11) opengesteld voor voetgangers en fietsers. Het (ver)nieuw(d)e fietspad zorgt voor een recreatieve fietsverbinding tussen de wijken Nieuwenhove en Erkegem.

Momenteel is het nog opletten voor het werfverkeer ter hoogte van de Hertendreef door de werken op de Legendalesite, maar de fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week wel al gebruik maken van de nieuwe verbinding. De komende dagen worden de bermen langs het nieuw aangelegde fietspad nog aangevuld.

Het fietspad werd aangelegd in ongebonden porfiersteenslag met een dikte van 25cm en een breedte van 2m tot 2,5m. Sommige delen werden nieuw aangelegd, andere delen heraangelegd of hersteld (zie figuur in bijlage).

  • Oranje: herstel bestaande halfverharding Hertendreef – dit pad wordt uitgevoerd na de uitvoering van de werken op de Legendalesite omdat hier nu nog zwaar transport over heen gaat
  • Blauw: Nieuwe halfverharding door het bos (ca.300m)
  • Geel: bestaande asfaltverharding
  • Blauw: nieuwe halfverharding; aansluiting op
    • de nieuwe verkeerslichteninstallatie en oversteekplaats ter hoogte van de op- en afrit E40, uitgevoerd in opdracht van AWV en de gemeente Oostkamp
    • het fietspad langs de Herstbergsestraat

Het pad is verboden voor autoverkeer, deze week plaatst de aannemer ook nog anti-parkeerpalen om te vermijden dan er auto’s op het fietspad zouden komen.

De kostprijs werken (excl. BTW) is geraamd op iets minder dan 45.000 euro, waarvan 70% via subsidies landinrichting door het Vlaams gewest en 30% door de gemeente Oostkamp betaald.

op 05 november 2019
Nieuwsoverzicht
LCP