Nieuwe werking raden en benoeming leden GECORO

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

informatievergadering (grote weergave)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat er na de installatie van een nieuwe Gemeenteraad moet worden overgegaan worden tot de benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro). In maart werd het aantal leden aangeduid en nu worden via geheime stemming de vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen benoemd en de deskundigen. Ook de eerste algemene vergaderingen van de andere raden vinden binnenkort plaats.

Deskundigen EFFECTIEF LID PLAATSVERVANGER
  Bart Debussche - voorzitter /
  Goele Brouckaert - ondervoorzitter Kris De Craene
  Caroline Breemersch Mirose De Baecke
  Dany Pape Tim Verhelle
Vertegenwoordigers maatschappelijke geledingen EFFECTIEF LID PLAATSVERVANGER
Organisatie van zelfstandige ondernemingen Karel Moestermans Renée Loeters
  Ann Gyssels Bart Naeyaert
Werknemersorganisatie Wouter Peeters Patricia Strubbe
  Dirk Sierens Anneloor Laevens
Landbouworganisaties Andy Dewitte Daniël Spanhove
  Dries Veys Kris Gunst
Milieuverenigingen Luc Maene Simonne Ibens
Sociale huisvestingsmaatschappijen Nathalie Haegeman Anthony De Clerck
Vereniging van Bos-, Land- en Natuureigenaars Bernard d’Udekem d’Acoz Alexis Mommens
Secretaris Els Van Lancker, omgevingsambtenaar 


De Gecoro geeft advies rond allerhande ruimtelijke projecten of plannen (vb. opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan). Dit kan op vraag van de gemeente zijn, op eigen initiatief, of verplicht door de wetgeving. Voor hun rol binnen de Gecoro ontvangen de leden presentiegeld. Ook dit werd vastgelegd door de Gemeenteraad en komt neer op de helft van het presentiegeld van de gemeenteraadsleden. De voorzitter van de Gecoro ontvangt hetzelfde presentiegeld als de gemeenteraadsleden.

De Gecoro is een beetje een buitenbeentje binnen de vernieuwde raden in Oostkamp. Dit omwille van striktere wettelijke regels bij de Gecoro, zowel wat taakomschrijving als samenstelling betreft.

Voor de andere raden is de regelgeving minder streng geworden en werd resoluut gekozen voor een nieuwe wind. Een opener karakter ten opzichte van vroeger, een grotere autonomie, meer interactie met de andere raden en een breder werkveld, dat is waar aan gewerkt wordt. Dit zou er moeten voor zorgen dat zij meer aangepast zijn aan de huidige samenleving en zo een krachtigere rol kunnen spelen binnen de gemeente en actief meewerken aan een gemeente vol betrokkenheid, verbondenheid en toegankelijkheid. Naast de raden zijn ook verschillende werkgroepen actief.

Er worden 3 nieuwe platformen opgericht, waarbinnen de raden een plek krijgen:

 1. een platform publieke en open ruimte;
 2. een vrijetijdsplatform;
 3. een welzijnsplatform. 
 4. Overzicht van raden binnen elk platform en een aantal werkgroepen:
 5. De bedoeling is dat alle raden binnen hun platform 1 x / jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen binnen een ruimer kader en elkaars werking beter leren kennen.
 • Vrijetijdsplatform:
  • Raden: cultuurraad, erfgoedraad, jeugdraad, sportraad, seniorenraad
  • Werkgroepen: Trage Wegen, Straatvoetbal, Leesgroep, Eurozaken
 • Welzijnsplatform:
  • Raden: lokale welzijnsraad, lokaal overleg kinderopvang, mondiale raad, andersvalidenraad, seniorenraad
  • Werkgroepen: Gezonde Gemeente, Mensen Spreken Mensen, De Drempel, Bezoek 85-plussers, FairTrade
 • Platform Publieke en Open Ruimte:
  • Raden: GECORO, raad publieke en open ruimte.
  • Werkgroepen: Leve(n)de Gevels, Groene Energie, Zwerfvuil.

De algemene vergaderingen van die raden zijn openbaar. De eerste bijeenkomsten vinden nu in november plaats. Je kan nadien altijd nog beslissen om je als deskundige / geïnteresseerde kandidaat te stellen voor die raad, of gewoon de algemene vergaderingen te blijven volgen, volgens de agendapunten die je interesseren. Je kan ook nog altijd aansluiten op de verschillende werkgroepen.

 • Cultuurraad: maandag 4/11 om 20 uur in De Wara
 • Welzijnsraad: donderdag 7/11 om 9 uur in de ontmoetingsruimte Ter Luchte
 • Seniorenraad: dinsdag 12/11 om 9 uur in De Valkaart
 • Raad publieke en open ruimte: dinsdag 12/11 om 20 uur in OostCampus
 • Sportraad: donderdag 14/11 om 20 uur in De Wara
 • Jeugdraad: vrijdag 15/11 om 19 uur in Chiro Sparregalm
 • Lokaal overleg kinderopvang: woensdag 20/11 om 20 uur in Ridefort
 • Mondiale raad: woensdag 27/11 om 20 uur in De Valkaart
 • Andersvalidenraad: donderdag 28/11 om 20 uur in Ridefort
 • Erfgoedraad: donderdag 12/12 om 20 uur in De Valkaart

Meer info: vrijetijd@oostkamp.be

op 25 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP