Vrijwilligers bezoeken 85-plussers in de Ouderenweek

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

vrijwilligers 85-plus bezoekers (Foto: Geert Stubbe) (grote weergave)
De huisbezoeken bij 85-plussers zijn een initiatief dat sinds 2009 tweejaarlijks wordt georganiseerd door de seniorenraad, met steun van de gemeente en het OCMW. Een vrijwilliger komt langs en informeert de 85-plusser via een gezellige babbel over het aanbod van gemeentelijke diensten.

In kader van de Ouderenweek wordt er om de twee jaar een bezoek gepland aan de 85-plussers van Oostkamp die nog thuis wonen en die niet aangesloten zijn bij een vereniging. Met dit initiatief wil de gemeente enerzijds de noden detecteren en in kaart brengen. Anderzijds willen we deze mensen wegwijs maken in het aanbod van diensten. Het bezoek is ook een poging om mensen uit hun isolement te halen. Voor sommige 85-plussers kan dit bezoek de drempel verlagen om zelf weer meer actief te zijn buitenshuis (door informatie te krijgen over mogelijkse diensten, ontmoetingsplaatsen, vrijwilligerswerk …). Concreet krijgt de 85-plusser de Oostkampse seniorengids, een attentie en heel wat informatiefolders. Dit initiatief sluit nauw aan bij de doelstellingen die gemeente stelt in de visie Oostkamp 2030: nl. werken aan verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.

In 2009, bij de start van de bezoeken, gingen 41 vrijwilligers langs bij 120 adressen. Tijdens de laatste editie in 2017 werden 309 bezoeken afgelegd door ongeveer 65 vrijwilligers. Dit jaar zijn er dat nog wat meer: 74 vrijwilligers die ongeveer 322 bezoeken op de planning hebben staan. Hartverwarmend dat er zoveel vrijwilligers zich hiervoor willen inzetten!

Deze bezoeken worden uitgevoerd door leden van de seniorenraad, straatambassadeurs of leden van de vrijwilligerswerking van de gemeente. Mensen die interesse hebben om mee te helpen aan de volgende editie van 2021 of op een andere manier ten dienste willen staan van onze oudere bevolking, mogen zich steeds aanmelden via het vrijwilligersplatform Give A Day dat je vindt op www.oostkamp.be/vrijwilligerswerk of via vrijwilligers@oostkamp.be.

op 23 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP