Oostkamp werkt samen met Westtoer een wandellus uit in Nieuwenhovebos

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Expeditie Bulskampveld (grote weergave)
Westtoer werkt nauw samen met gemeente Oostkamp op vlak van toerisme en recreatie. Deze samenwerking werd vastgelegd in een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst Toerisme en Recreatie. Daarnaast komt er een nieuwe samenwerking voor de opzet van een wandellus in Oostkamp binnen Expeditie Bulskampveld.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst met Westtoer

De overeenkomst gaat opnieuw in op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2025.  Net zoals vorige jaren wordt hierin een bijdrage gevraagd.

De bijdrage wordt gebruikt voor volgende doeleinden:

  • Werking van het regioteam
  • Bijhouden van relevante aanbod- en vraaggegevens per Gemeente & OCMW
  • Regiobrede onderzoeken & rapportering
  • Toeristische ICT-toepassingen
  • Regio-overstijgende marketinginitiatieven
  • Promotie Brugs Ommeland

De uitgave wordt opgenomen in het meerjarenplan 2020 – 2025. De totale kostprijs is 54.310 euro en wordt verspreid over de jaren 2020 t.e.m. 2025.

Nieuwe wandelexpedities in Landschapspark Bulskampveld

Westtoer opende reeds twee wandellussen van Expeditie Bulskampveld in het landschapspark. Dit najaar staan er nog drie nieuwe wandellussen op het programma, waaronder een wandellus in Oostkamp die voorzien is in Nieuwenhovebos.

De Expedities brengen gezinnen of vrienden met jonge kinderen terug naar de natuur om op avontuurlijke wijze de bossen van Landschapspark Bulskampveld te ontdekken. De Expedities zijn avontuurlijke wandellussen van 2,5 km voor kinderen van 4 tot 12 jaar en hun gezelschap.

In de overeenkomst die voorgelegd wordt aan de Gemeenteraad, worden de afspraken tussen Westtoer en de gemeente omtrent het uitzetten van de Expeditie, de bewegwijzering, het onderhoud, het beheer en de algemene samenwerking vastgelegd.

Westtoer staat in voor het plaatsen bewegwijzering. De bewegwijzering bestaat uit buttons met de afbeelding van het stiertje op een houten paal. Langs het parcours zullen speelnatuur en belevingselementen aangebracht door Westtoer. Gemeente Oostkamp wordt gevraagd om in te staan voor de keuring en het onderhoud ervan. Daarnaast onderhoudt de gemeente ook de paden en wegen op deze route die eigendom zijn van de gemeente. Westtoer zet een controlesysteem op met vrijwilligers (meters en peters) die de bewegwijzering en het onderhoud van de wandellussen opvolgen.

Binnen de overeenkomst is voorzien dat zowel de gemeente Oostkamp als Westtoer promotie maken voor deze Expeditie Bulskampveld. Dit wandelparcours wordt voor een duur van minimum 10 jaar uitgewerkt.

Het budget dat gemeente Oostkamp dient te voorzien voor de uitwerking en promotie van Expeditie Bulskampveld bedraagt 4.630 euro.

Westtoer voorziet samen met de provincie West-Vlaanderen, met de gemeenten en de betrokken partners een officiële opening van de Expedities. De opening van de Expeditie in Nieuwenhove wordt afgestemd met het project van de Vlaamse Landmaatschappij waarbij de startzone en een speelzone langs de Expeditie worden ingericht. De verwachting is dat dit nieuw wandelparcours klaar zal zijn in het voorjaar van 2020.

op 25 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP