Omvormingswerken Nieuwenhove feestelijk geopend

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Opening omvormingswerken Nieuwenhove (grote weergave)
De omvormingswerken in wijk Nieuwenhove zijn afgerond en werden op zaterdag 19 oktober feestelijk geopend. Na een bevraging bij de bewoners in 2016, werden door de gemeente plannen uitgewerkt om de woonomgeving en het groen mooier en functioneler te maken. Die plannen zijn nu uitgevoerd.

Aanleiding van de uitgevoerde werken

Het openbaar groen in de wijk Nieuwenhove was verouderd. De verharding van de voet- en fietswegels waren in slechte staat. Op sommige plaatsen verhinderde het groen een comfortabel gebruik van de fiets- en voetwegels en hier en daar zorgde het groen ook voor hinder voor de naastliggende private percelen. Op sommige plaatsen was de soort, standplaats en/of grootte van de bomen moeilijk te verenigen met de naastliggende bebouwing en was het onderhoud ervan arbeidsintensief en duur.

Dit alles zorgde ervoor dat de voet- en fietswegels niet goed bruikbaar waren. Ook vergde het groen veel onderhoud, zeker sinds de gemeente vanaf 2010 geen pesticiden meer gebruikt. Hierdoor konden we de fiets- en voetwegels en het groen niet altijd naar behoren onderhouden wat voor hinder, klachten en een minder fraaie omgeving zorgde.

Inhoud van het omvormingsplan

In 2016 is er na bevraging bij de inwoners een omvormingsplan voor Nieuwenhove opgemaakt. Het doel was om het openbaar domein gefaseerd her aan te leggen.

Volgende principes werden hierbij opgenomen:

Mooi, kleurrijk en ecologisch waardevol openbaar groen

  • De juiste boom op de juiste plaats, aangepast aan de beschikbare groeiruimte
  • Bloembollen planten die kleur brengen wanneer er nog geen bladeren aan de bomen hangen. Bovendien zijn die ook goed voor de bijenpopulatie.

Onderhoudsvriendelijk (zonder pesticiden) en betaalbaar in onderhoud

  • Eenvoudig onderhoud door struiken en bomen te plaatsen die weinig snoeibeurten vragen
  • Het groen langs voet- en fietswegels mag geen hinder veroorzaken voor private eigendommen
  • Keuze aanleg en beplanting die gemakkelijk pesticidevrij onderhouden kan worden

Openbaar groen dat door zoveel mogelijk inwoners gebruikt kan worden

  • Voldoende en kwaliteitsvolle speelinfrastructuur die voldoet aan de noden van de kinderen
  • Voldoende zitbanken in gerecycleerde plastics op een betonplaat voor goede bruikbaarheid en tegen onkruidvorming
  • Vuilnisbakken op plaatsen waar ze nuttig zijn: ingang van een parkje, bij picknicktafels en speelpleintjes…

Bewust omgaan met waterinsijpeling

  • Parkeerplaatsen enkel behouden waar echt nodig. Deze die behouden blijven, worden omgezet naar groene parkeerplaatsen. De verharde oppervlakken worden dan vervangen door dallen waarin gras gezaaid wordt. Hierdoor ziet de parkeerplaats er niet alleen aangenamer en rustiger uit dan beton, maar wordt ook echt het verschil gemaakt voor de waterinfiltratie in de bodem bij regen.

Comfortabele fiets- en voetwegels

  • Zorgen voor goed bruikbare paden en voorkomen dat de struiken over de wegels groeien

Wat is ondertussen gebeurd?

Sinds 2016 zijn heel wat werken in kader van het omvormingsplan uitgevoerd. Deze zijn nu afgerond. Tal van voet- en fietswegels zijn heraangelegd en bestaande beplantingen zijn verwijderd en omgevormd naar onderhoudsvriendelijker groen, aangepast aan de omgeving. Ook zijn een aantal parkings omgevormd naar groene, waterdoorlatende parkings. Er zijn ook maar liefst 300.000 bloembollen aangeplant wat in het voorjaar voor een kleurrijk uitzicht zorgt.

Dankzij deze werken heeft de omgeving een duidelijke facelift gekregen. De heraanleg van openbare ruimte wordt door heel wat inwoners positief onthaald omdat ze zorgt voor een aangenamere woonomgeving.

op 21 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP