Oprichting woonzorgvereniging vzw Ter Luchte goedgekeurd door de minister

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zorgsite Ter Luchte (grote weergave)
Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde zal vanaf 2020 samenwerken met Groep Zorg H. Familie (waar ook WZC Sint-Jozef onder valt) voor de exploitatie van woonzorgcentrum Ter Luchte. Het dossier voor de oprichting van de woonzorgvereniging vzw Ter Luchte werd door de Vlaamse minister goedgekeurd.

Gemeente en OCMW Oostkamp gaan met Groep Zorg H. Familie een publiek-private samenwerking aan voor de uitbating van WZC Ter Luchte en blijven zo actief deel uitmaken van de verder uitbouw van de woonzorgvereniging. De krijtlijnen van het concrete samenwerkingsvoorstel werden vastgelegd door de Gemeente- en OCMW-raad, die op 4 juli 2019 unaniem de oprichting van een woonzorgvereniging goedkeurde. Na die beslissing werd het dossier bij het Agentschap Binnenlands Bestuur ingediend.

Het OCMW heeft nu de beslissing van Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding ontvangen dat het dossier is goedgekeurd. Dit betekent dat er nu een definitief groen licht is om als gemeente en OCMW samen met de Groep Zorg H. Familie aan de toekomst van vzw Ter Luchte te bouwen.

De komende maanden zal er werk worden gemaakt van de concrete opstart van de nieuwe vzw, die op 1 januari 2020 zal starten. Een belangrijk element in dit verhaal zal uiteraard de overdracht van het personeel zijn. Er werd hierover een akkoord met de vakbonden bereikt.

op 11 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP