Er komen twee nieuwe bruggen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Tijdens een infomarkt op 3 oktober toonde De Vlaamse Waterweg nv het voorontwerp van de nieuwe Steenbruggebrug over het kanaal Gent-Oostende. Er komen 2 nieuwe bruggen: een hoge, vaste brug voor (vracht)wagens en een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers.

Een hoge, vaste brug voor de (vracht)wagens:

 • Komt op dezelfde locatie als de huidige.
 • Het wordt een eenvoudige, strakke brug uit staal van ongeveer 17 meter breed, 235 meter lang en 7 meter hoog.
 • De brug moet niet meer opgehaald worden. Schepen met drie lagen containers kunnen er onderdoor. Het verkeer tussen Oostkamp en Brugge zal dus vlotter verlopen.
 • Er komt een afzonderlijke busbaan.
 • Ook fietsers kunnen de brug over via een vrijliggend fietspad.
 • De aanloophellingen van de brug zijn open, wat voor een licht en ruimtelijk gevoel zorgt.
 • Het traject van de brug kent een eerder recht verloop.

Niet alleen de brug ondergaat een metamorfose, ook de wegen ernaartoe worden aangepast.

 • Voor een vlottere doorstroming wordt de rotonde aan de Meulestee een kruispunt met lichten.
 • Het kruispunt aan de Sint-Michielsestraat blijft, maar wordt aangepast omdat de Vaartdijkstraat verlengd wordt en een nieuwe aansluiting op de brug krijgt.

Een vlakke, beweegbare draaibrug voor fietsers en voetgangers:

 • De brug komt in de buurt van de nieuwe wegbrug.
 • Ze bestaat uit staal, is 6 meter breed en 42 meter lang.
 • Het wordt een autovrije oversteekplaats die aansluit op fietsroute De Groene Gordel.
 • Er komen digitale infoborden die aangeven wanneer een schip zal passeren. Als een schip passeert, kunnen fietsers en voetgangers wachten, of de hoge brug nemen. 

Je vindt de 360°-views op de website van Seine Schelde onder 'beelden): https://www.seineschelde.be/aanpassing/brugge-en-oostkamp-vernieuwen-steenbruggebrug

Rechttrekken bocht

 • De bocht in het kanaal wordt recht gemaakt. Het kanaal schuift op richting Baron Ruzettelaan.
 • Schippers moeten geen moeilijke manoeuvres meer uitvoeren.
 • Waar nu nog de bocht ligt, komt in de toekomst een groene zone.
 • Er komen opnieuw parkeerplaatsen tussen het kanaal en het kruispunt aan de Meulestee.

Volgende stappen

Nu worden de milieueffecten verder in kaart gebracht: de te verwachten gevolgen voor mens, natuur en landschap. Het definitief ontwerp zal klaar zijn in 2020. Daarna start de aanstellingsprocedure voor een aannemer en worden de vergunningen aangevraagd. De effectieve startdatum hangt af van hoe vlot deze procedures verlopen. De Vlaamse Waterweg verwacht dat de werken ten vroegste in 2022 zullen starten.

Meer info 

De Vlaamse Waterweg: tel 09 292 12 11, seineschelde@vlaamsewaterweg.be, www.seineschelde.be 

Gemeente: tel 050 819 880, openbarewerken@oostkamp.be

Copyright simulatiebeelden: De Vlaamse Waterweg

op 04 oktober 2019
Nieuwsoverzicht
LCP