Werken Kampveld | stand van zaken

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stand van zaken

De werken in het Kampveld zitten op schema.

Na de werken aan het wegdek van de Kampveldstraat kunnen de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren. Het eenrichtingsverkeer blijft gelden tot na die werken. Daarna starten de werken in de Papenvijversstraat.

Doel van deze werken:

 • Kampveld en omgeving beschermen tegen wateroverlast
 • Bereikbaarheid Kampveld garanderen bij hevige regen
 • Afvalwater apart afvoeren van regenwater 

Wegenwerken Kampveldstraat:

 • Aanleg van een tijdelijke eenrichtingsweg in de Kampveldstraat (in landerijen) om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein tijdens de wegenwerken mogelijk te maken. 
 • Kampveldstraat plaatselijk ophogen om bereikbaarheid Kampveld te garanderen tijdens hevige regenval.
 • Bypass onder de rijweg voor betere waterafvoer naar Hertsbergebeek.
 • Vernieuwen fietspad in asfalt en wegdek in cementbeton tussen Hertsbergsestraat en de firma Lebbe.
 • Dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van Watteeuw doortrekken tot wegversmalling.
 • Aan einde dubbelrichtingsfietspad: veilige oversteekplaats voor fietsers richting Waardamme.
 • Vernieuwen wegdek in cementbeton tussen Watteeuw en wegversmalling.

Werken Papenvijversstraat:

 • Wegdek plaatselijk ophogen
 • Gescheiden rioolstelsel Papenvijversstraat
 • Vernieuwen wegdek van deel Papenvijversstraat
 • Verbreden rijweg Papenvijversstraat tussen Hertsbergsestraat en Breeweg naar 5,50 meter.
 • Vernieuwen kruispunt Papenvijversstraat/Hertsbergsestraat: beton in plaats van klinkers

Naast deze wegenwerken wordt ook een dijkenstelsel aangelegd. 

 • Grotendeels in landerijen 
 • De startdatum van deze werken ligt nog niet vast. Zal in 2020 zijn of eerder indien deze werken de wegen- en rioleringswerken niet hinderen. 
op 27 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP