Oostkamp stapt mee in het LiveLab project en zorgt voor een samenwerking tussen werkveld en studenten.

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kickoff Livelab project (grote weergave)
Hogeschool VIVES lanceerde het het gloednieuwe VIVES LiveLab project. Dit LiveLab wordt een overkoepelende organisatie voor de 537 studenten van zes verschillende studiegebieden die dit academiejaar de Vlaamse eerstelijnszorg ondersteunen. Ook Oostkamp neemt hieraan deel.

Het LiveLab creëert ontmoetingen tussen studenten van verschillende opleidingen en de inwoners van acht Vlaamse steden en gemeenten. Studenten van de opleidingen audiologie, ergotherapie, logopedie, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde, voedings- en dieetkunde, vroedkunde en zorgtechnologie vormen, samen met een docent of zorgprofessional, interdisciplinaire zorgteams. Deze zorgteams gaan dit academiejaar bij 96 gezinnen verschillende malen op bezoek om hen te helpen met mogelijke zorgvragen. Zo spelen de teams een complementaire rol in de eerstelijnsgezondheidszorg. Beernem, Blankenberge, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Oostkamp, Roeselare en Wervik werken samen met Hogeschool VIVES om het LiveLab een vaste waarde te maken in hun stad of gemeente en zo in te spelen op de noden van hun inwoners en de eerstelijnszorg.

Vlaanderen staat door de hervormingen van de eerstelijnszorg voor enkele grote uitdagingen en de Vlaamse overheid ziet interprofessionele samenwerking hier als een speerpunt. Het VIVES LiveLab speelt in op deze nieuwe uitdagingen door het interprofessioneel opleiden van studenten binnen de hogeschool. Samen met de studenten en de betrokken organisaties uit de acht steden en gemeenten biedt het LiveLab een complementaire zorg aan in de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Het VIVES LiveLab creëert een volledig nieuwe leersituatie en benadrukt het belang van interprofessionele samenwerking tussen de opleiding en het werkveld. In geen enkel ander project wordt deze vergaande samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen gevraagd in een real-life situatie. Deze nieuwe onderwijsvorm vraagt  van de studenten een grote verantwoordelijkheid en interprofessionele samenwerking die ze later in het werkveld opnieuw kunnen gebruiken. 

Het pilootproject van het LiveLab, AGORA-I in Houthulst, vond plaats van september tot december 2018. Zeven studententeams, begeleid door een docent of zorgprofessional, gingen langs bij inwoners van de gemeente Houthulst om hen vanuit de expertise van verschillende opleidingen te ondersteunen met mogelijke zorgvragen. De studententeams gingen samen met de inwoners in overleg om hen te ondersteunen in hun specifieke thuissituatie.

Het succes van dit pilootproject zorgde voor het ontstaan van het VIVES LiveLab. Ook Oostkamp wil aan gelijkaardige projecten meewerken en de bestaande eerstelijnszorg aanvullen met deze interprofessionele studententeams. Dit jaar gaan de teams niet enkel langs ouderen, maar ook bij jonge gezinnen. Hiervoor worden de teams aangevuld met studenten vroedkunde. Met behulp van de opleidingen in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie wil men ook inzetten op het ontwikkelen en testen van nieuwe technologieën en producten die het leven de bevolking en de zorgprofessionals in het werkveld kan verbeteren.

Burgemeester Jan de Keyser: 

“Door dit multidisciplinair team ook in Oostkamp aan de slag te laten gaan, vergroten wij het aanbod eerstelijnshulp dat reeds actief is. Het is een perfecte manier om een samenwerking tussen het werkveld en studenten te creëren, waardoor zij op hun beurt waardevolle ervaringen in de praktijk kunnen opdoen.”

op 25 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP