Gemeentelijke toelagen voor Politiezone Het Houtsche 

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

politiezone_het_houtsche (grote weergave)
Tijdens de Gemeenteraad van 19 september werd de gemeentelijke toelage aan de politiezone Het Houtsche voor 2020 goedgekeurd. Ook over de wijziging van gemeentelijke toelagen voor 2019 was er een akkoord.

Voor de dagelijkse werking en voor de investeringen kan de politiezone Het Houtsche jaarlijks rekenen op een toelage van de 3 gemeenten uit de zone: Beernem, Oostkamp en Zedelgem. Vooraleer de politieraad het budget goedkeurt, moeten de respectievelijke Gemeenteraden hun toelage voor de gewone werking en voor de investeringen goedkeuren. Het aandeel van de gemeente Oostkamp in het financieringstekort van de Politiezone Het Houtsche bedraagt 38,10%.

Een wijziging van de gemeentelijke toelagen voor 2019 werd door de gemeenteraad goedgekeurd. Er was een exploitatietoelage voorzien van 2.008.978. Deze toelage is 134.756 euro minder dan bij de oorspronkelijke begroting 2019. Dit is een gezamenlijke besparing voor de drie gemeenten van 353.691 euro, het bedrag dat de Politiezone als saldo van het Verkeersveiligheidsfonds 2014 ontving.

De financiële meerkost voor het begrotingsjaar 2020 van het aangepaste personeelskader zit integraal vervat in de gemeentelijke bijdrage voor 2020 en is ook voorzien in de meerjarenplanning voor de jaren 2020-2025. Op basis van de voorgelegde politiebegroting 2020 bedraagt de exploitatiebijdrage 2.069.247 euro. Er is geen investeringstoelage 2020 voorzien.

De gemeentelijke toelage voor 2020 ligt 3% hoger dan voor de oorspronkelijke begroting 2019. Naar aanleiding van de jaarrekening 2019 zal het overschot op jaarrekening in het budget 2020 opgenomen worden en kan het dan aangewend worden.

op 20 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP