Aankoop perceel grond in kader van realisatie bedrijventerrein Rodenbach

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Stand van zaken RUP Rodenbach

Vaststelling verkoopbelofte

Binnen het projectgebied RUP Rodenbach komt er naast een bedrijventerrein ook een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Deze gronden zijn grotendeels nog in private eigendom. Omdat deze zone in de toekomst door de gemeente ontwikkeld zal worden en omdat er op deze gronden gewerkt zal worden voor de infrastructuuraanleg (in functie van een goede afwatering naar het waterbufferbekken) is het aangewezen dat de gemeente de private gronden nu aankoopt.

Er is met één betrokken eigenaar een verkoopbelofte afgesloten. De overeengekomen vergoeding voor de aankoop van deze gronden bedraagt 18 euro/ m² (inclusief wederbeleggingsvergoeding, wachtintresten en gebruiksvergoeding) en is in overeenstemming met de waardebepaling in het schattingsverslag van de landmeter.

De vaststelling van deze verkoopbelofte is op 19 september 2019 aan de Gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd.

Archeologisch onderzoek

In de afgelopen maanden werd een archeologisch vooronderzoek op het terrein uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat zich binnen het gebied archeologische resten van een grote middeleeuwse en/of Romeinse nederzetting bevinden. De site kent een zeer hoge sporendichtheid. Naast enkele waterputten en/of waterkuilen konden voornamelijk greppels, grachten, kuilen en paalsporen opgemeten worden. In totaal werden 6 zones aangeduid voor verder onderzoek. De op te graven oppervlakte bedraagt in totaal minimaal 6,09 ha en maximaal 6,59 ha. 

Verdere planning

Nu moet de uitvoerder van het effectieve archeologisch onderzoek aangesteld worden (tot nu was het een vooronderzoek). De start wordt voorzien rond midden november 2019 en zal vermoedelijk 3 à 6  maanden duren. Aansluitend op de archeologische opgravingen zullen de infrastructuurwerken aanvangen.

Tijdens de opgraving zullen ook enkele publieksmomenten georganiseerd worden. De precieze data en uren zijn afhankelijk van het onderzoek en de aangetroffen sporen. Wie op de hoogte gebracht wil worden van de bezoekmomenten, schrijft zich best in op de nieuwsbrief van Raakvlak.

op 20 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP