Bouw jij ook mee aan onze gemeente? Oproep kandidaten voor de raden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

 

 • Heb je een hart voor Oostkamp en wil je niet aan de zijlijn blijven staan?
 • Wil je helpen om van onze gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken?
 • Heb je een specifieke interesse of expertise en wil je daar graag iets mee doen ten voordele van de gemeenschap?

Dan is deel uitmaken van een gemeentelijke raad misschien iets voor jou! We zijn op zoek naar enthousiastelingen die willen meebouwen aan een mooie gemeente via een of andere raad.  

Wat doet zo’n raad?

Denk je dat zo’n raad een ver-van-je-bed-show is? Dat is het zeker niet! In een raad draait alles rond ontmoeten en in dialoog gaan met elkaar. Een raad geeft advies, maar kan ook organiseren. Zij komt op voor de belangen van bepaalde groepen in de maatschappij en/of doet aan sensibilisering.

Wie zoeken we allemaal?

Voor elk van de 10 raden zoeken we mensen met een specifieke interesse, expertise of passie.

Cultuurraad

 • Je volgt het cultuuraanbod van dichtbij op en geeft aan over welke voorstellingen, activiteiten en evenementen voor verschillende doelgroepen interessant zijn.
 • Je gaat mee op zoek naar samenwerking met verenigingen en andere partners.
 • Je denkt mee over een hedendaagse invulling van onze culturele gebouwen, vb de bibliotheek. Je zoekt mee naar alternatieve locaties, incl. de herbestemming van gebouwen.

Erfgoedraad

 • Je werkt mee aan activiteiten voor het grote publiek zoals een Erfgoeddag en Open Monumentendag.
 • Je geeft advies over erfgoed gerelateerde dossiers.

Jeugdraad

 • Je denkt mee over thema’s die de Oostkampse jeugd aanbelangen: speelruimte, fuifzalen, jeugdverenigingen, armoede, mobiliteit, klimaat, milieu,…
 • Je helpt bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren.

Seniorenraad

 • Je wil graag een actieve rol opnemen voor de belangen van de senioren in onze gemeente.
 • Je steekt graag de handen uit de mouwen bij de activiteiten die we organiseren, o.a. een ouderenfeest/week, leesgroepen, bezoek 85+…
 • Je denkt en werkt creatief mee aan ons toekomstig beleid en het opzetten van nieuwe initiatieven voor deze doelgroep.

Sportraad

 • Je denkt mee over hoe er nog meer en anders kan gesport worden in Oostkamp.
 • Je organiseert mee of ondersteunt sportactiviteiten (zoals het straatvoetbal).
 • Vanuit je beroep, hobby of interesse heb je een link met/expertise in een bepaalde sport.

Welzijnsraad               

 • Je draagt het welzijn van alle Oostkampenaren hoog in het vaandel, vooral wie nood heeft aan extra ondersteuning op sociaal, medisch, psychisch en materieel vlak.
 • Je hebt een stevige ervaring binnen een professionele zorg- of welzijnsorganisatie of een grote betrokkenheid als vrijwilliger.
 • Je voelt je actief betrokken bij de zorg voor kwetsbare inwoners en wil graag mee je schouders zetten onder het lokale welzijnsbeleid.

Mondiale raad

 • Je bent een voorvechter van een verdraagzame gemeente en wil de Oostkampenaren actief sensibiliseren rond ontwikkelingshulp.
 • Thema’s zoals Noord-Zuid, duurzame hulpverlening, streven naar een inclusieve samenleving… liggen jou nauw aan het hart.
 • Je wil je tanden zetten in het mondiale beleid binnen onze gemeente.

Andersvalidenraad

 • Je werkt mee aan een beleid dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de andersvalide inwoners. Zo zorg je voor hun optimale integratie in onze lokale samenleving.
 • Je bent ervaringsdeskundige, beschikt over een professionele expertise of een ervaring als vrijwilliger, familielid, mantelzorger… en toont je betrokken bij het bieden van kansen aan iedereen.

Lokaal overleg kinderopvang

 • Je bent betrokken bij de opvang van jonge kinderen (0 tot 12 jaar) in Oostkamp en wil graag meewerken aan de uitbouw en het optimaliseren van het aanbod in onze gemeente.
 • Ook belanghebbenden (ouders, afgevaardigden van scholen, organisatoren van buitenschoolse activiteiten, Gezinsbond, oppasdiensten,…) kunnen een belangrijke inbreng doen in deze raad.

Raad voor publieke & open ruimte (= natuur, milieu, klimaat, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie, energie en landbouw)

 • Je bent bekommerd over hoe onze bebouwde en open ruimte er in de toekomst zal uitzien.
 • Je wenst je expertise in te zetten voor een duurzame en toekomstgerichte gemeente.
 • Je bent in staat om een ruime blik te werpen op de bovengenoemde thema’s.
 • Je beseft dat het in veel van de uitdagingen gaat over het komen tot compromissen over verschillende thema’s heen, die moeten leiden tot een duurzame langetermijnaanpak.

Hoe stel ik me kandidaat?

Dien je kandidatuur in tegen zondag 20 oktober via dit formulier. De statuten van de verschillende raden vind je in bijlage.

Alle verenigingen worden persoonlijk aangeschreven om hun afgevaardigden aan te duiden, zij moeten dus niet via het online formulier kandideren.

De gemeentelijke dienst onderzoekt de kandidaturen en legt deze voor aan het College van Burgemeester en Schepenen. Begin november ontvang je feedback over je kandidatuur.

Meer info: vrijetijd@oostkamp.be, tel 050 819 900

op 19 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP