Bekendmaking toewijzing gemeentelijke roden

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Oostkamp maakt bekend dat er zal overgegaan worden tot toewijzing van een aantal percelen gelegen op het Beverhoutsveld.

Het gaat over volgende percelen:

  • Lotnummer 32 - 73,70 aren
  • Lotnummer 33 - 86,40 aren
  • Lotnummer 51 - 36,40 aren

De percelen komen vrij op 1 oktober 2019 en de nieuwe gebruiker kan in het genot treden vanaf 1 november 2019. 

Hoe aanvraag tot toewijzing indienen?

  1. De uiterlijke datum voor het indienen van de aanvragen is 15 oktober 2019 om 11 uur.
  2. Op straffe van nietigheid moeten de aanvragen tot toewijzing gericht zijn aan het College van Burgemeester en Schepenen te Oostkamp en moeten zij ofwel overgemaakt worden per aangetekende brief met als geadresseerde Dienst Technische Ondersteuning, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, ofwel op dit adres afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.
  3. De omslag moet boven voormeld adres de vermelding dragen: "Aanvraag voor de toewijzing van gemeentelijke roden Beverhoutsveld".
  4. Bij de aanvragen moet een ingevuld aanvraagformulier voor toewijzing worden gevoegd. Je vindt het formulier bij de downloads.
  5. De aanvragen mogen toepasselijke voorkeurregels vermelden. De voorkeurregels kunnen teruggevonden worden onder artikel IV van het reglement op het toewijzen van gemeenteroden Beverhoutsveld, goedgekeurd door de Gemeenteraad van Oostkamp op 21 april 2016. Je vindt het reglement bij de downloads. 

Het aanvraagformulier en het reglement kunnen ook ingekeken worden op de Dienst Technische Ondersteuning, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, tijdens de gewone diensturen, en er kan een afschrift van verkregen worden, overeenkomstig de bepalingen van het bestuursdecreet. 

Heb je vragen?

Neem contact met Sofie Claeys, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, tel 050 819 801, sofie.claeys@oostkamp.be

op 17 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP