Politiebesluit van 4 september betreffende captatieverbod is opgeheven

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen, ingesteld wegens te lage waterstanden, is opgeheven.

Het was verboden water te capteren uit:

- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen
- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen behalve voor de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

Uitzondering hierop was het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het besluit van 4 september hief het vorige politiebesluit van 24 juli 2019 betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustploder en de Nieuwe Polder van Blankenberge op.

Besluit van 4 september kan je nalezen bij downloads.

op 05 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP