Politiebesluit van 4 september betreffende captatieverbod

Het captatieverbod betreft de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek en de onbevaarbare waterlopen in de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder

Het is verboden water te capteren uit:

- de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen
- alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen behalve voor de Mandel, de Gaverbeek, de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dit besluit heft het vorige politiebesluit van 24 juli 2019 betreffende captatieverbod - afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustploder en de Nieuwe Polder van Blankenberge op.

Besluit kan je nalezen bij downloads

op 05 september 2019
Nieuwsoverzicht
LCP