Uitbreiding parkeerverbod voor vrachtwagens ter hoogte van De Valkaart in voege

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)

De gemeente heeft lange tijd de toelating voorzien voor vrachtwagens om te parkeren langs de A. Rodenbachstraat t.h.v. De Valkaart. Gezien de overdruk op deze specifieke locatie en de nadelige gevolgen voor o.a. fietsers startte het College van Burgemeester en Schepenen gesprekken op met de wegbeheerder AWV om de problematiek te bespreken. Recent zijn er echter een aantal specifieke incidenten geweest, waardoor burgemeester Jan de Keyser i.f.v. de veiligheid beslist heeft om onmiddellijk verhoogd en verscherpt politietoezicht te houden op geparkeerde vrachtwagens en een verbod tot parkeren voor vrachtwagens in te voeren in de omgeving van de Valkaart. Dit laatste werd nu ook als tijdelijk verkeersreglement beslist door het College van Burgemeester en Schepenen en gaat vanaf 6 augustus 2019 van zodra de nodige borden geplaatst zijn.

Jan de Keyser, burgemeester:
“Deze beslissing zal de overlast in de buurt verminderen en het comfort voor fietsers langs De Valkaart verhogen. Het verhoogd politietoezicht startte reeds half juli na mijn burgemeesterbeslissing. Nu wordt ook het parkeerverbod van kracht bij het plaatsen van de borden op 6 augustus. De vrachtwagenchauffeurs worden verwittigd via een duidelijke flyer en signalisatie van de politie, die ook streng zal toekijken op het naleven van de beslissing.

Daarnaast ben ik ook bezorgd over de zone tussen het afrittencomplex Oostkamp en het Europaplein (ter hoogte van hotel Van Der Valk). Ook daar creëert de lange rij vrachtwagens – in combinatie met aanwezige chauffeurs – overlast en een onveilig gevoel voor de fietsers. Ik overweeg dan ook sterk om ook die zone vrachtwagenvrij te maken. Ik besef echter goed dat hiermee wel een lokaal probleem opgelost wordt, maar niet de aanleiding.“

op 06 augustus 2019
Nieuwsoverzicht
LCP