Toekomstig parkeerverbod voor vrachtwagens ter hoogte van De Valkaart

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)

De gemeente heeft lange tijd de toelating voorzien voor vrachtwagens om te parkeren langs de A. Rodenbachstraat t.h.v. De Valkaart. Gezien de overdruk op deze specifieke locatie en de nadelige gevolgen voor o.a. fietsers startte het College van Burgemeester en Schepenen gesprekken op met de wegbeheerder AWV om de problematiek te bespreken. Recent zijn er echter een aantal specifieke incidenten geweest, waardoor burgemeester Jan de Keyser i.f.v. de veiligheid beslist heeft om onmiddellijk verhoogd en verscherpt politietoezicht te houden op geparkeerde vrachtwagens en een verbod tot parkeren voor vrachtwagens in te voeren in de omgeving van de Valkaart.

Jan de Keyser, burgemeester: “Mijn burgemeestersbeslissing zal de overlast in de buurt verminderen en het comfort voor fietsers langs De Valkaart verhogen. Het verhoogd politietoezicht start vandaag. In de komende dagen wordt rond De Valkaart signalisatie aangebracht zodat vrachtwagenbestuurders goed geïnformeerd zijn en daarop zal dan ook streng toegekeken worden. Daarnaast ben ik ook bezorgd over de zone tussen het afrittencomplex Oostkamp en het Europaplein (ter hoogte van hotel Van Der Valk). Ook daar creëert de lange rij vrachtwagens – in combinatie met aanwezige chauffeurs – overlast en een onveilig gevoel voor de fietsers. Ik overweeg dan ook sterk om ook die zone vrachtwagenvrij te maken. Ik besef echter goed dat hiermee wel een lokaal probleem opgelost wordt, maar niet de aanleiding.“

op 19 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP