Ik heb een vraag over 'burgerzaken'. Moet ik een afspraak maken?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Burgerzaken (grote weergave)
We krijgen regelmatig de vraag waarvoor een afspraak gemaakt moet worden bij dienst Burgerzaken en waarvoor niet. Daarom zetten we de belangrijkste info nog even op reen rijtje.
ZONDER AFSPRAAK via het Onthaal in OostCampus MET AFSPRAAK
Aanvragen / afgifte rijbewijs Erkenning kindje voor de geboorte
Aanvragen / afgifte (nieuwe) e-ID Aangifte kindje bij de geboorte
Aanvragen / afgifte kids-ID Aangifte huwelijk
Aanvragen / afgifte reispas Vragen over begraafplaatsen
Adreswijziging    Laatste wilsbeschikking
Reistoelating minderjarige Naamsverandering
Aangifte verklaring vanwettelijke samenwoning tussen 2 Belgen Vreemdelingenzaken voor EU- en niet EU-burgers
Alle attesten o.a. bewijs van leven,woonst, gezinssamenstelling …  Verbintenis tot tenlastenneming
Uittreksel uit het strafregister  
Registratie als orgaandonor  


Ben je niet zeker of je een afspraak moet maken? Vermijd een extra verplaatsing naar OostCampus en neem contact met ons op via 050 819 890. Dit nummer gebruik je ook om een afspraak vast te leggen.

op 12 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP