Meer natuur en beleving in het Kampveld

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Speelnatuur De Waarde - Foto Patrick Keirsebilck (grote weergave)
Het is de oplettende bezoeker vast al opgevallen dat er de afgelopen weken in het Kampveld heel wat bedrijvigheid is. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is druk in de weer om de natuur en de beleving in het Kampveld te versterken.

Nieuwe poelen, vispaaiplaatsen, een vleermuizenbunker, speelheuvels en bruggen over de Rivierbeek zorgen ervoor dat de bezoeker nog meer zal kunnen genieten van de natuur in het Kampveld.

Meer natuur
Ondertussen werden al zes nieuwe poelen gegraven en werden drie paaiplaatsen gecreëerd. Poelen zijn erg waardevol, want ze vormen rijke leefplekken waarin allerhande water- en moerasplanten, insecten en amfibieën een thuis vinden. De vispaaiplaatsen, twee op de Rivierbeek en één op de Hertsbergebeek, zijn een soort kraamkamers voor vis. Ze bieden vissen prettige omstandigheden om zich voort te planten en op te groeien. Voor de vleermuizen, aandachtsoorten in dit gebied, wordt nog een vleermuizenbunker gebouwd.

Speelnatuur
De grond die vrijkwam bij de graafwerken, werd ter plaatse gebruikt om enkele dreven en het ruiterpad te verbeteren en om vijf heuvels aan te leggen in de speelzone. De nieuwe speelzone met de heuvels sluit aan op de reeds aanwezige speelnatuur van Waardamme.  De speelzone zal zorgen voor een bijkomende natuurbeleving voor jeugdbewegingen, gezinnen met kinderen … en zal ook een aangename rustplek vormen voor recreanten.

Eind 2018 werd tijdens een boomplantactie samen met de gemeente al een speelbos aangeplant. In het najaar van 2019 zal Natuur en Bos ook nog enkele attractieve houten speelelementen bouwen. Kampen bouwen, in bomen klimmen, beestjes zoeken en gewoon ravotten in de natuur. Kinderen zullen na de inrichting volop de kans krijgen om spelenderwijs de natuur te ontdekken in het Kampveld.

Meer wandel- en fietsmogelijkheden
Ten slotte worden over de Rivierbeek twee bruggen voor wandelaars en fietsers gebouwd. Zo breidt het recreatieve netwerk in het Kampveld aanzienlijk uit. Op die manier wordt de kern van Waardamme nog beter verbonden met het natuurgebied en kunnen bezoekers volop genieten van de natuurpracht.

Meer info over de werken: boswachter Rik Delameillieure, rik.delameillieure@vlaanderen.be of tel 0479 998 212

op 08 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP