Definitief samenwerkingsvoorstel voor uitbating WZC Ter Luchte  

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zorgsite Ter Luchte (grote weergave)
Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde heeft de intentie om vanaf 2020 samen te werken met Groep Zorg H. Familie voor de exploitatie van woonzorgcentrum Ter Luchte. De krijtlijnen van het concrete samenwerkingsvoorstel werden vastgelegd. De Gemeente- en OCMW-raad keurde op 4 juli  unaniem de oprichting

Gemeente en OCMW Oostkamp hebben de intentie om samen met Groep Zorg H. Familie een publiek-private samenwerking aan te gaan voor de uitbating van WZC Ter Luchte. 

Groep Zorg H. Familie is geen onbekende in de zorgsector. Deze groep baat verschillende woonzorgcentra en ziekenhuizen uit, waaronder ook WZC Sint-Jozef in Oostkamp. Voldoende ervaring dus om het OCMW bij te staan bij de uitbating van WZC Ter Luchte. Bovendien is de expertise van deze partner van groot belang voor het realiseren van een voorziene uitbreiding van een 30-tal bedden en de toekomstige vervangingsnieuwbouw, voorzien tegen 2028.

Jan de Keyser, burgemeester : “ We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Gestoeld op een jarenlange samenwerking, hebben we het voorbije anderhalf jaar intensief onderhandeld over alle aspecten van de samenwerking. Recent zijn alle betrokken partners en vakbonden tot een volledig akkoord gekomen. Zo kon een goed voorstel voorgelegd worden dat zowel voor het personeel als voor het bestuur voldoende garanties biedt.

Het samenwerkingsvoorstel werd financieel en juridisch onderbouwd en de OCMW-raad besliste op 4 juli unaniem over de oprichting van een woonzorgvereniging. Het Agentschap Binnenlands Bestuur zal de oprichting van de woonzorgvereniging als toezichthoudende overheid nazien. Pas na de formele goedkeuring kan de nieuwe woonzorgvereniging worden opgericht. Het is de bedoeling dat de nieuwe woonzorgvereniging (als vzw) vanaf 1 januari 2020 de zorgsite operationeel zal uitbaten. Via deze wijze van werken willen op lange termijn de lokale zorgbehoeften kwaliteitsvol en betaalbar invullen “   

op 05 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP