Start van de werkzaamheden | vergadering met betrokken bewoners en eigenaars

Naar aanleiding van de start van deze werken was er op 19 juni 2019 een vergadering met de betrokken bewoners/eigenaars. Bij de downloads vind je het verslag van deze vergadering. Deze werken gebeuren volledig in opdracht van Aquafin. De gemeente heeft hierin geen financieel aandeel.

Timing van de werken

  • Fase 1 - gracht achterliggende woningen Wastinestraat/Gagelstraat: september-oktober 2019 
  • Fase 2 - Molleree en doorsteek naar Proosdijstraat: oktober 2019 – januari 2020
  • Fase 3 - Sint-Jansdreef, Lodistraat en Verbindingsstraat: februari – juni 2020
  • Fase 4 - herprofilering gracht Lodistraat: 2de helft juni 2019 en oktober 2019

Timing is onder voorbehoud van slecht weer en onvoorziene omstandigheden.

Communicatie met bewoners

Aquafin en aannemer zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met de betrokken bewoners.

Wie vragen heeft:

  • Brievenbus aan werfkeet (in Korte Wastinestraat) waar de bewoners hun vraag kunnen in deponeren. 
  • Aanspreken van de werfleider; hij is herkenbaar aan zijn witte helm.
  • Aquafin: tel. 03 450 45 45 elke werkdag tussen 8 en 19 uur of contact@aquafin.be, website en inschrijven op de nieuwsbrief.
  • Aquafin biedt de mogelijkheid om een buurtafgevaardigde aan te stellen die met de vragen van de buurt naar de werfvergaderingen kan komen om dan vervolgens zijn buurt te informeren.
op 05 juli 2019
Nieuwsoverzicht
LCP