Adviesraden Oostkamp krijgen nieuwe structuur en nieuwe statuten

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

handen schudden (grote weergave)
De Gemeenteraad keurt een nieuwe structuur en werking van de adviesraden en bijhorende statuten goed. De vernieuwing zorgt ervoor dat de adviesraden opener georganiseerd worden, een grotere autonomie krijgen en meer over de grenzen van hun eigen adviesraad samenwerken.

We leven in een wereld die continu in verandering is. Dit heeft ook zijn impact op heel wat aspecten van het leven in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil graag SAMEN toekomst maken: samen met de inwoners en alle spelers / actoren die in onze gemeente actief zijn.

Ook de gemeentelijke adviesraden en commissies spelen hierbij een belangrijke rol. In een voorbereidend traject werden ze uitgedaagd om te zoeken naar een identiteit en werking die klaar is voor de toekomst en die past binnen het kader van de visie Oostkamp 2030. Zodat ook de adviesraden en commissies nog gerichter meewerken aan een gemeente vol betrokkenheid, verbondenheid en toegankelijkheid.

Het feit dat de decretale verplichtingen rond de samenstelling en organisatie van een aantal raden sterk verminderd zijn, geeft hen ook de kans om het over een andere boeg te gooien.

Volgende basisprincipes stonden voorop bij de vernieuwing:

 • een zo vrij en open mogelijke samenstelling;
 • aanvullen met nieuw bloed;
 • een andere manier van werken / structuur;
 • anders samenwerken met de gemeente;
 • een grotere autonomie.

Er worden 3 nieuwe platformen opgericht, waarbinnen de adviesraden een plek krijgen:

 1. een platform publieke en open ruimte;
 2. een vrijetijdsplatform;
 3. een welzijnsplatform.

De nieuwe werking en structuur worden gekenmerkt door:

 • het concreet benoemen van mogelijke rollen door de raden;
 • een open samenstelling: grotere mogelijkheden tot aanvullen met nieuw bloed en aantrekken van mensen met specifieke kennis of ervaring;
 • het open karakter van de algemene vergaderingen, de werkgroepen en de diverse platformen;
 • een nieuwe structuur: 3 nieuwe platformen met meer overleg, terugkoppeling en samenwerking tussen de verschillende raden;
 • een roterend voorzitterschap algemene vergadering en dagelijks bestuur;
 • het dagelijks bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering en bestaat uit maximum 16 leden;
 • 3 soorten werkgroepen:
  • op initiatief van de raad: grote autonomie, beperkte/ geen ondersteuning door de gemeente, een open samenstelling;
  • op initiatief van de gemeente: de gemeente is trekker;
  • op initiatief van burgers: de gemeente faciliteert.
 • een gelijklopende werking van de verschillende raden.

Deze visie werd uitgewerkt in 3 ontwerpstatuten: de statuten van het platform publieke en open ruimte, van het vrijetijds- en van het welzijnsplatform. Zij vervangen de vroegere statuten, organieke reglementen en huishoudelijke reglementen van de diverse adviesraden, commissies en beheersorganen gemeenschapscentrum en bibliotheek.  

 Overzicht van adviesraden binnen elk platform en een aantal werkgroepen:

 • Vrijetijdsplatform:
  • Raden: cultuurraad, erfgoedraad, jeugdraad, sportraad, ouderenraad
  • Werkgroepen: Trage wegen, Straatvoetbal, Leesgroep, Eurozaken ...
 • Welzijnsplatform:
  • Raden: lokale welzijnsraad, lokaal overleg kinderopvang, mondiale raad, andersvaliden raad, ouderenraad
  • Werkgroepen: Gezonde gemeente, Mensen Spreken Mensen, De Drempel, Bezoek 85-plussers, FairTrade ...
 • Platform Publieke en Open Ruimte:
  • Raden: GECORO, raad publieke en open ruimte.
  • Werkgroepen: Leve(n)de gevels, Groene energie, Zwerfvuil ...

In het najaar worden de diverse raden effectief samengesteld.

Wie interesse heeft om aan te sluiten bij een platform / raad / werkgroep of meer info wil over de werking, kan terecht bij de gemeentelijke diensten via vrijetijd@oostkamp.be.

op 21 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP