Inhuldiging ontmoetingsplein Watering

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Inhudliging ontmoetingsplein Watering 2019 (grote weergave)
In de Watering in Baliebrugge zijn de werken aan de inrichting van het speelplein voltooid. De inwoners van de wijk beschikken nu over een centraal ontmoetingsplein met veel speelmogelijkheden voor de kinderen.

De inwoners hadden niet enkel inspraak over de inrichting van het plein maar mochten ook de naam van een nieuwe straat in de wijk kiezen. Op vrijdag 14 juni werd het ontmoetingsplein officieel ingehuldigd.

Wat was de aanleiding van de inrichting?
De Watering is een nieuwe wijk met een 50-tal woningen die aangelegd werd in 2010. De gemeente had de taak om de voetpaden, opritten, het openbaar groen en het speelplein aan te leggen. De aanleg van de voetpaden, opritten en het openbaar groen langsheen de straten van de wijk gebeurde al een paar jaar geleden door de gemeente. Enkel het speelplein moest nog worden aangelegd.

Intussen hadden een aantal bewoners laten weten dat er vaak te snel gereden werd in de wijk en bleek er onduidelijkheid te bestaan over de straatindeling en huisnummering in de wijk. De gemeente nam deze elementen mee en zocht naar een oplossing samen met de inrichting van het speelplein.

Wat was het voortraject?
Het inrichtingsplan werd samen met de bewoners opgemaakt. In 2016-2017 organiseerde de gemeente een workshop en infomarkt waar telkens 15 gezinnen aan deelnamen. Deze participatie leidde tot een conceptontwerp, die de basis vormde voor het inrichtingsplan dat studiebureau Atelier Artisjok uitwerkte. 

Wat is er veranderd?
Volgende ingrepen zijn gebeurd:

  • de aanleg van het centraal gelegen speelplein
  • knippen van de straat Watering t.h.v. het speelplein
  • voorzien van 3 wegversmallingen

Bij de inrichting van het centrale speelplein werd een deel van de weg en parkeerplaatsen opgebroken en vervangen door groen. Hierdoor is het oorspronkelijk voorziene speelplein vergroot met 500 m² (van 650 m² naar 1.150 m²). Er werd een kwaliteitsvolle groene gebruiksruimte aangelegd dat bestaat uit speelheuvels, struiken, bomen, speelelementen, hangmatten, een zitarena, picknickbank, speelse zitrand en een wieltjesparcours. Het speelplein is meer dan enkel spelen: het is een ontmoetingsplein geworden voor de inwoners van de wijk.

Ook werd de straat Watering geknipt. Ter hoogte van huisnummer 1 en 26 is de weg afgesloten zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Door deze knip kreeg een deel van deze straat, in totaal 13 woningen, een nieuwe naam en huisnummering. De nieuwe straatnaam is door de betrokken bewoners zelfgekozen. Waterweelde is als winnaar uit de bus gekomen.

Ter compensatie van eventuele kosten die de betrokken bewoners moesten maken door deze wijziging, heeft de gemeente hen een kostenvergoeding verleend. Deze bedroeg voor een natuurlijk persoon 50 euro/adres onder de vorm van een BeleefOostkamp.cadeaubon. Aan een rechtspersoon werd een forfaitaire premie van 250 euro toegekend.

Enkele cijfers en extra info:

  • studiebureau: Atelier Artisjok
  • aannemer: Steenhaut bvba
  • werken gestart november 2018, afgerond voorjaar 2019
  • kostprijs: 111.429,12 euro (incl. btw)

Bekijk de foto's van de inhuldiging

op 17 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP