Kitanda – Nieuwsbrief april 2019

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Zonder jou heeft Kitanda geen reden tot bestaan. De toekomst en zelfredzaamheid van de minstbedeelden in Kenia en Noord-Nigeria wordt aangepakt dankzij jouw hulp en financiële steun.

 

De nood is er groot voor de bevolking en dit is waarmee Kitanda bezig is:

  • Er werd een lagere en een middelbare school gebouwd in Wurin Alheri, Noord-Nigeria.
  • Een volledige gemeenschap (30.000 mensen, meer inwoners dan Oostkamp telt) werd voorzien van drinkbaar water en hygiënisch sanitair.
  • Er werden massaal veel werk- en hulpgoederen verstuurd.
  • In Kenia werd er naar water geboord op 80m diepte en werd er geholpen aan de bouw van een school in Ayweyo.

Er zijn uiteraard ook nog nieuwe projecten in aanvraag.

  • Boren naar water voor afgelegen gemeenschap in Kenia
  • Bouw van school in Kuromi Chiroma, Noord-Oost Nigeria
  • Een waterput bouwen in Gombe, Nigeria

Er wordt vooral ingezet op zelf redzaamheid. De projecten dienen als springplank daarvoor.

 

Lees nog meer over tal van mooie projecten en plannen in de nieuwsbrief van Kitanda. En vooral: dank voor de steun!

op 13 juni 2019
Nieuwsoverzicht
LCP