Aanleg fietsverbindingen en veilige oversteekplaatsen recreatief netwerk

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

overzichtskaart VLM Nieuwenhove (grote weergave)

In het project Nieuwenhove-Gruuthuyse is de aanleg van twee fietsverbindingen opgenomen:

  1. fietsverbinding Hertendreef – Kanunnik Davidstraat, langs Nieuwenhovebos en
  2. de fietsverbinding Hertendreef – Hertsbergsestraat,  langs domein De Herten. Hierdoor komt een verkeersveilig en groen fietstraject van Erkegem naar Nieuwenhove en het centrum van Oostkamp.

Deze werken starten in augustus 2019, na het broedseizoen en na het bouwverlof.

Ten slotte zal de aannemer op drie locaties binnen het recreatief netwerk Kampveld een constructie plaatsen die de fietser (MTB) tijdig waarschuwt wanneer hij een kruising met een weg nadert en hierdoor veilig kan oversteken.

op 21 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP