Oproep project Circulaire Economie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Circulaire economie (grote weergave)
Heb jij een initiatief in gedachten dat optimaal gebruik maakt van natuurlijke hulpbronnen en zoek je nog financiële middelen? Dien je project in bij het ING Fonds.

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt degenen die hun vaardigheden en beroep uitoefenen met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Met deze projectoproep 2019 stelt het ING Fonds financiële middelen ter beschikking van initiatieven die de vaardigheden en beroepen van de circulaire economie versterken. Het ING Fonds wil op die manier de spelers die actief zijn in dit domein ondersteunen of andere spelers aanmoedigen om zich bij die aanpak aan te sluiten.

Wat is circulaire economie?
Door een alternatief voor te stellen voor het klassieke model ‘ontginnen-produceren-consumeren-weggooien’, maakt de kringloopeconomie het niet alleen mogelijk om betere én minder natuurlijke hulpbronnen te gebruiken maar ook om zeer uiteenlopende vormen van knowhow te (her)benutten. Dat heeft een positieve impact op het milieu, de werkgelegenheid en de lokale gemeenschappen, die een hogere tewerkstellingsgraad vaststellen bij hun inwoners en tegelijk de te verwerken afvalberg zien slinken. 

‘Ecodesign’, delen, inzamelen, demonteren, sorteren, hergebruiken, herstellen, herverpakken, schoonmaken, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer, inrichting, verkoop, transport, enz.: de levensduur van goederen en hun onderdelen verlengen, en tegelijk hun gebruik intensifiëren, biedt tal van kansen om vaardigheden te ontwikkelen, creativiteit te stimuleren, ambachten te herwaarderen en buurtjobs te creëren. 

Doel: de ecologische voetafdruk van onze levensstijl verkleinen, zowel voor de huidige als voor de toekomstige generaties.

Wie komt in aanmerking?
Onder meer vzw's, de sociale economie, coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk en kleine ondernemingen kunnen een project indienen. 

Nog tot en met woensdag 26 juni kan er een dossier ingediend worden bij het "ING Fonds voor een meer Circulaire economie".

op 20 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP