Starterslonen voor jongeren mogelijk

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Starterslonen voor jongeren (grote weergave)
Sinds 1 maart is het toekennen van een verminderd brutoloon aan jongeren van 18, 19 of 20 jaar zonder werkervaring mogelijk.

Werkgevers die jongeren aanwerven van 18, 19 of 20 jaar zonder werkervaring, mogen onder bepaalde voorwaarden een verminderd brutoloon toekennen. In ruil voor het loonverlies ontvangt deze jonge werknemer een compenserende toeslag die vrijgesteld is van inhoudingen, bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen.

Wijziging
Deze maatregel werd reeds gelanceerd op 1 juli 2018 onder de benaming startersjobs. Werkgevers konden de maatregel echter niet toepassen omdat de forfaitaire toeslag nog moest worden bepaald bij Koninklijk Besluit. Dit is nu verholpen door een aantal wijzigingen en verduidelijkingen opgenomen in 2 wetten rond de jobsdeal. Hierdoor kan deze maatregel sinds 1 maart 2019 worden toegepast.

op 20 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP