Kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt aangenaam pleintje

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het kruispunt Rooiveldstraat-Kortrijksestraat wordt heringericht om er een aangenaam pleintje te creëren. De werken starten in september. Om deze werken te kunnen uitvoeren, heeft de Gemeenteraad op 16 mei 2019 de lastvoorwaarden van het bestek en de wijze van gunnen vastgesteld.

Het ontwerpplan, opgemaakt door studiebureau Jonckheere, werd begin mei aan de omwonenden toegelicht. De belangrijkste punten uit het ontwerpplan zijn:

 • Verkeersveiligheid
  Het kruispunt wordt veiliger door een meer haakse aansluiting van de Rooiveldstraat op de Kortrijksestraat, wat de zichtbaarheid verhoogt. Het in- en uitrijden van de Rooiveldstraat zal niet meer gesplitst verlopen, maar via dezelfde weg (naast Plan B).
 • Ontharding
  Met het veranderende klimaat engageert Oostkamp zich al jaren om minder te verharden, omdat zorgen voor een maximale insijpeling van regenwater van groot belang is. Daarom wordt overtollige verharding weggenomen en vervangen door gras of waterdoorlatende materialen.
  Prijs Aquafin
  De gemeente heeft met dit onthardingsproject een onthardingsprijs gewonnen van Aquafin in het kader van ‘Operatie Perforatie’, ter waarde van 10.000 euro. We tonen met dit project aan dat er zelfs op beperktere ruimtes inspanningen kunnen gedaan worden op vlak van ontharden en waterinsijpeling.
 • Vergroening
  De groenbeplantingen moeten nog in detail bepaald worden, maar de principes zijn onderhoudsvriendelijk en kleurrijk groen, en de juiste boom op de juiste plaats.
 • Bushalte en fietsenstalling
  Er komt een nieuwe en vlot toegankelijke bushalte en een ruimere, overdekte fietsenstalling met 16 plaatsen.
 • Parkeerruimte
  Er worden zeven dwarsparkeerplaatsen en drie langsparkeerplaatsen voorzien. Dit zorgt voor 10 duidelijk afgebakende en comfortabele parkeerplaatsen, tegenover 7 niet-afgebakende plaatsen in huidige toestand.
 • Openbare verlichting
  De openbare verlichting rondom het pleintje wordt vernieuwd. Hierbij wordt accentverlichting voorzien ter hoogte van het zebrapad in de Kortrijksestraat, om de oversteek voor voetgangers veiliger te maken. Fluvius werkt hiervoor een lichtstudie uit.

Verdere timing:

 • 16 mei: de Gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden van het bestek, geraamd op 159.920,91 euro incl. btw, alsook de wijze van gunnen bij wijze van openbare procedure vastgesteld. De procedure om een aannemer aan te duiden kan nu starten.
 • Begin september: voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen.
 • Vanaf tweede helft september, na uitvoering van de nutswerken, start de eigenlijke herinrichting. 
op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP