Nieuwe verkeersreglementen centrum: zones kort parkeren, zone 30 en eenrichtingsverkeer deel van Kapellestraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Plan parkeren centrum Oostkamp (grote weergave)
De Gemeenteraad keurde enkele nieuwe verkeersreglementen voor het centrum van Oostkamp goed.

1. Zone kort parkeren

Om de parkeerrotatie te verbeteren op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is, worden een aantal parkeerplaatsen voorzien voor kort parkeren (zie plan in bijlage). Op deze plaatsen mag men tussen 9 en 18 uur (op weekdagen en zaterdag) maximum 30 minuten parkeren. Op zon- en feestdagen geldt deze regeling niet; dan mag men er onbeperkt op parkeren, net zoals de andere plaatsen in de blauwe zone. Op het plan zie je de locatie van deze parkeerplaatsen.

2. Uitbreiding van zone 30

Om de verkeersveiligheid te verhogen, wordt de maximum toegelaten snelheid van 50 km/uur verlaagd naar 30 km/uur in volgende straten:

      • Stationsstraat tussen de Brugsestraat en Guido Gezellestraat
      • Majoor Woodstraat
      • Kapellestraat tussen Schooldreef en Stationsstraat.

3. Eenrichtingsverkeer deel van Kapellestraat

De smalle wegbreedte van de Kapellestraat in combinatie met geparkeerde voertuigen zorgt soms voor onveilige situaties. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komt er eenrichtingsverkeer tussen de Schooldreef en de Stationsstraat, met rijrichting Stationsstraat.

De drie nieuwe verkeersreglementen zijn goedgekeurd door de Gemeenteraad en treden in werking van zodra de verkeersborden geplaatst zijn. Het plaatsen van de borden zou voorzien zijn in de loop van de maand juni. Tegen die tijd worden ook flyers voorzien voor de handelaars om hun klanten te informeren.

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP