Structurele partner gezocht voor dienstenchequebedrijf Net.Werk!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Net.Werk! (grote weergave)
Gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp gaan als gezamenlijke aandeelhouders van het dienstenchequebedrijf Net.Werk! op zoek naar een structurele partner om de toekomst van het bedrijf te garanderen.

Samenwerking met een partner is een goede zet om ook op lange termijn tewerkstelling te voorzien voor het personeel en een organisatie met sociaal oogmerk in de dienstenchequemarkt te behouden. Het voorstel voor samenwerking met een partner werd voorgelegd aan de Gemeenteraad op 16 mei 2019 en goedgekeurd.

Het dienstenchequebedrijf Net.Werk! is ontstaan vanuit het tewerkstellingsinitiatief PWA, dat in 2004 een onderafdeling kreeg DC Witdoen. Door groei en de ontwikkelingen op de markt drong zich na verloop van tijd een nieuw bedrijfsmodel op. In 2013 werd een CVBA-vso opgericht. Deze bedrijfsvorm houdt de balans tussen commercieel werk en duurzame sociale tewerkstelling. De naam werd toen veranderd naar Net.Werk!. De aandeelhouders waren gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp. Net.Werk! heeft een sociaal oogmerk, het hoofddoel is de creatie van een duurzame, zinvolle tewerkstelling. De organisatie werkt inmiddels met 76 personeelsleden voor 533 klanten. 

Gezien de evoluties in de markt van de dienstenchequebedrijven moet er een volgende stap gezet worden. Net.Werk! is een te kleine speler geworden op de markt. Willen we de kwetsbaarheid van Net.Werk! verlagen dan is het raadzaam om te zoeken naar samenwerking. Dit sluit aan bij de visie van gemeente Oostkamp om vooral in te zetten op de rol van regisseur binnen het lokaal sociaal beleid. Concreet betekent dit dat wij als gemeente vooral op zoek gaan naar samenwerking met professionele partners die lokaal het hulp- en dienstverleningsaanbod mee gestalte geven. Gelijkaardige trajecten hebben we in het verleden gezien bij de buitenschoolse kinderopvang en momenteel is ook een traject lopen voor WZC Ter Luchte.

Met een samenwerking willen gemeente, OCMW en AGB-Oostkamp de medewerkers een duurzame tewerkstellingstoekomst geven. Daarnaast is het de bedoeling het sociaal oogmerk van de organisatie te behouden.

Jan de Keyser, burgemeester: “De voorwaarden om als structurele partner in aanmerking te komen zijn dan ook: het sociale oogmerk behouden, een vestigingsplaats in Oostkamp blijven houden en alle huidige personeelsleden moeten aan boord kunnen blijven. De kandidaten moeten ook erkend zijn als dienstenchequebedrijf en voldoende draagkracht hebben om de overname te kunnen realiseren. We hebben de personeelsleden zeer transparant geïnformeerd over het ‘waarom’ en de stappen in het veranderingstraject. Ook de klanten zullen geïnformeerd worden, maar ook zij moeten niet twijfelen. De kwaliteitsvolle dienstverlening van Net.Werk! blijft overeind.“  

Het principe van een overname en de voorwaarden waaraan deze overname moet gebeuren worden eerst aan Gemeente, OCMW-raad en AGB voorgelegd. Na hun goedkeuring kan de procedure starten. De ambitie is om de beslissing over de partner tegen de zomer te kunnen nemen en de effectieve samenwerking in het najaar op te starten.

Naast het dienstenchequebedrijf Net.Werk! biedt OCMW Oostkamp ook nog dienstverlening aan in het kader van de poetsdienst aan huis. Daar is wel de keuze om die dienstverlening bij het OCMW te houden. In die dienstverlening wordt in de toekomst de focus nog meer gelegd op de sociale invalshoek en de zorg, kerntaken van het OCMW. 

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP