Renovatiewerken zwembad De Valkaart in de startblokken, afronding gepland tegen eind september

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zwembad (grote weergave)
Op zondag 19 mei gaat het zwembad De Valkaart dicht voor renovatiewerken. Dat zijn niet de oorspronkelijk geplande uitgebreide werken, maar een beperktere uitvoering, die ervoor moet zorgen dat het zwembad nog een 5-tal jaar verder gebruikt kan worden.

Als er geen verdere onvoorziene omstandigheden zijn, zouden de werken eind september achter de rug moeten zijn en kan het zwembad terug open vanaf oktober.

Voorziene werken aan het zwembad
Na de problemen met het zwembad in 2016 werd duidelijk dat er grondigere werken zouden nodig zijn om het zwembad open te houden. Er werd samen met de beheerder van het zwembad – Farys – onderzocht wat er zou moeten gebeuren. Eerst werd geopteerd voor een heel grondige renovatie, die in mei dit jaar zou starten. Na de marktbevraging bleek dat de kosten zo hoog zouden oplopen, dat de voorziene renovatie moeilijk te verantwoorden was en dat er beter van aanpak veranderd werd. Mede op advies van Farys werd beslist enkel de hoogstnoodzakelijke werken uit te voeren om het zwembad nog een 5-tal jaar open te houden. Die tussenperiode zal gebruikt worden om plannen voor de toekomst uit te werken. 

Parcours met hindernissen
Bij de voorbereidingen voor de renovatiewerken begin april is er een buis afgeknapt. Daardoor liep het water van het zwembad in de kelder van De Valkaart. Dit lek viel enkel te dichten als ook het water uit het zwembad verwijderd werd. Er werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de elastische voegen van het zwembad ook te vervangen, nu het bad toch leeg was. Die werken zijn goed uitgevoerd. Het was de bedoeling om nadien het bad gevuld te laten tijdens de renovatiewerken. De herstellingswerken liepen vlot, maar bij de laatste controle vooraleer het bad terug te openen, werd vastgesteld dat er op de bodem een aantal tegels was losgekomen. Het loskomen van tegels is een mogelijk risico bij het laten leeglopen van een zwembad omdat de permanente druk op de wanden dan wegvalt. Het probleem heeft zich hier pas voorgedaan nadat het zwembad terug was gevuld en opgewarmd. Als tijdelijke oplossing heeft een duiker plexiplaten op de vloer gelijmd om het zwembad tot aan de geplande sluiting veilig te kunnen open houden. Dit werd ter plekke ook aangekondigd. Voor een definitieve oplossing van het probleem zal het water echter terug uit het zwembad moeten. De werk aan de tegeltjes in de kuip zal geen vertraging veroorzaken bij de algemene renovatiewerken.

Planning van de werken
20 mei wordt gestart met het ledigen van het bad. Daarna volgt de herstelling van de tegeltjes en wordt de betonkuip langs de buitenkant hersteld. Het bad wordt dan zo snel mogelijk opnieuw gevuld, om tegendruk tegen te gaan. In juni volgen dan de aanpassingen aan de technische installatie. Als er zich geen verdere onvoorziene omstandigheden voordoen, zijn de werken afgerond tegen eind september en kan het zwembad vanaf oktober terug in gebruik genomen worden.

Burgemeester Jan de Keyser: “De extra problemen met het zwembad van afgelopen maand waren uiteraard niet leuk. Zeker nu het zwembad na het incident in april opnieuw leeg moet. De financiële kant is een verzekeringskwestie, maar het was ecologisch gezien geen leuke boodschap om te moeten horen dat het water opnieuw verwijderd moet worden. Gezien de specifieke behandeling van het water, zijn er echter weinig realistische mogelijkheden tot hergebruik.

We merken dat het zwembad een thema is dat sterk leeft bij de bevolking. Met de werken die nu starten, zorgen we voor een bad dat nog 5 jaar mee kan. Dat geeft ons de tijd om een toekomstgerichte keuze te maken voor het zwemgebeuren in onze gemeente.

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP