Uitreiking diploma’s Techniekacademie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Uitreiking diploma's woensdag 15 mei - Foto Patrick Vervaele (grote weergave)
De diploma’s van de Techniekacademie zijn deze week uitgereikt in de middenschool Sint-Pieter. De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Hogeschool VIVES.

Van januari tot mei konden in West- en Oost-Vlaanderen opnieuw 1.440 kinderen in 40 gemeentes proeven van techniek en zo hun technische geletterdheid opkrikken. De Techniekacademie is een erkende Vlaamse STEM-academie. STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, engineering, wiskunde.

De Techniekacademie Oostkamp is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM. In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in gemeente Oostkamp uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De Techniekacademie vond plaats in de middenschool Sint-Pieter op woensdagnamiddag en vrijdagavond, in 4 groepen, elke sessie duurde telkens 2 uur. 

De kinderen werden uitgedaagd rond 6 concrete projecten: ze maakten een periscoop, een memohouder, badproducten en een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje en bouwden een flatgebouw met windturbine.  Ze gingen ook één keer op actief bezoek naar een bedrijf in de gemeente.

Op woensdag 15 mei en vrijdag 17 mei werden de diploma’s van de Techniekacademie uitgereikt in de middenschool Sint-Pieter.

De Techniekacademie heeft impact. Uit de Bachelorproef van VIVES-studenten Sociaal Agogisch Werk leren we dat kinderen na deelname aan de Techniekacademie:

- Meer ambitie hebben om zelf een technische job te doen
- Minder genderstereotiep denken over techniek

De Techniekacademie is een samenwerking tussen de gemeente Oostkamp en Hogeschool VIVES. 

Met de steun van lokale bedrijfspartners : TE Connectivity, middenschool Sint-Pieter Oostkamp, Sint-Leo Hemelsdaele en de provincie West-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen. 

Andere  steunende provinciale partners zijn: de Associatie KULeuven, de minister van Onderwijs Hilde Crevits, de minister van Innovatie Philippe Muyters, TOFAM, Woodwize, Alimento, Constructiv, Plastics@Tielt, Vermako Plastic Greenhouses, Vind!, SPIE, Melexis, Geldhof Hout, Elekti, Willy Naessens Industriebouw, ATS, Logi-Technic, Aquafin, Hydrauvision en Elia.

Meer info op de website van de Techniekacademie

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP