Optimalisatie dringende medische hulpverlening in Oostkamp en Ruddervoorde

ziekenwagen (grote weergave)
Hulpverleningszone zone 1 werkt aan een visie om de Dringende Medische Hulpverlening op zijn grondgebied te verbeteren. Vanuit dit standpunt werd een project uitgewerkt waarbij de ambulancewerking van Oostkamp en Ruddervoorde wordt geoptimaliseerd.

Maximale dienstverlening, maximale beschikbaarheid van middelen en personeel in balans met de werkingskost vormen hier het uitgangspunt. Vanuit dit standpunt werd een project uitgewerkt waarbij de ambulancewerking van Oostkamp en Ruddervoorde wordt geoptimaliseerd. De gewijzigde werking zorgt echter voor wat vragen onder de bevolking. Daarom willen we de werkwijze kort wat toelichten.

Om een maximale beschikbaarheid van middelen en personeel te garanderen, wordt nu in de hoofdpost Oostkamp op een andere manier gewerkt. Er is voor de ambulancedienst elke dag van het jaar (365 op 365) een permanentie voorzien met 2 ambulanciers van 6.30 tot 18.30 uur. De vertrektijd van de ambulance bedraagt maximaal 2 minuten. Die permanentiedienst werkt voor het hele grondgebied.

6.30 – 18.30 uur:
Tijdens de uren dat er permanentie is van de ambulance in de hoofdpost Oostkamp, wordt de ambulance Ruddervoorde ‘buiten dienst geplaatst’. Dit betekent dat de ambulance niet uitrijdt vanuit Ruddervoorde, want daar is op dat moment geen permanentie georganiseerd, terwijl die wel beschikbaar is in de hoofdpost.

18.30 – 6.30 uur:
Tijdens de nachtelijke uren van 18.30 tot 6.30 is er geen permanentie voor de ambulance in de hoofdpost voorzien. Er wordt dan gewerkt met het systeem zoals vroeger. De uitruk van de ambulances Oostkamp en Ruddervoorde wordt gegarandeerd door vrijwillige ambulanciers die van thuis uit de ambulances zullen bemannen. In dit geval wordt de dienst verzekerd door 2 ambulances (1 in Oostkamp en 1 in Ruddervoorde) die binnen de 5 minuten moeten uitrukken.

Deze nieuwe werking heeft als voordeel dat de uitruktijd door een permanentiesysteem overdag sneller is. De ambulance kan dus sneller vertrekken richting de noodsituatie, waar die zich ook voordoet op het gemeentelijk grondgebied. De aangepaste werking overdag zorgt er ook voor de vrijwilligers meer beschikbaar zijn voor brandweertaken.

Met dit project werkt de zone aan een verbeterde dringende medische hulpverlening. De nieuwe werkwijze wordt ook geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

op 26 april 2019
Nieuwsoverzicht
LCP