Nieuwe veilige doorsteek tussen Kortrijksestraat en Walstraat in de maak

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

ouderen_fietsen (grote weergave)
De plannen om een doorsteek voor fietsers en voetgangers te maken tussen de Kortrijksestraat en de Walstraat krijgen vorm. Er werd een ontwerpakte goedgekeurd door de Gemeenteraad om de erfdienstbaarheid te regelen voor deze doorgang. 

Het gemeentebestuur maakt werk van een veilig wandel- en fietstraject in Oostkamp. In het kader van de toekomstvisie voor Oostkamp 2030 zijn hierrond een aantal trajecten uitgestippeld die stap voor stap uitgewerkt worden. Maar ook nieuwe opportuniteiten worden bestudeerd en uitgewerkt indien mogelijk.

De realisatie van een nieuwe meergezinswoning in de Kortrijksestraat naast optiek ‘Het Oog’ is hiervan een mooi voorbeeld. Dit bouwproject biedt een mogelijkheid om een publiek toegankelijke doorsteek te creëren tussen de Kortrijksestraat en de Walstraat. Er is een intentieverklaring afgesloten met de projectontwikkelaar Christiaens waarin er afspraken gemaakt werden rond de concrete uitwerking van de nieuwe doorsteek. De financiële vergoeding voor de erfdienstbaarheid van deze doorsteek bedraagt 139.016 euro incl. btw.

Fietsers en voetgangers zullen de nieuwe doorsteek kunnen gebruiken als veilige verbinding tussen de Kortrijksestraat en de Walstraat, en dit tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds (in de zomer tot 21 uur). Buiten deze uren wordt de doorsteek afgesloten door middel van een elektrisch bedienbare poort, uit veiligheidsoverwegingen en om de nachtrust van de omwonenden te garanderen. De gemeente staat in voor het onderhoud en de verlichting van dit traject.

Om de aanleg van de nieuwe doorsteek mogelijk te maken, moeten er een aantal erfdienstbaarheden worden afgesloten tussen de projectontwikkelaar en het gemeentebestuur. De ontwerpakte hiervoor werd voorgelegd en goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 25 april 2019 en kan nu verder worden uitgevoerd.

Vorig jaar werd de Sint-Jozefswegel heraangelegd en aan het JOC werd in maart een fietsdoorsteek geopend.  Dit past binnen de fiets- en wandelroute tussen De Valkaart en de site van Sint-Jozef in de Rustoordstraat.

Eerder dit jaar werd ook een woning aangekocht om een doorsteek te realiseren van aan de Siemenslaan naar de achtergelegen wijk. Die verbinding zal de Fabiolalaan in de toekomst verbinden met de rotonde Kortrijksestraat – Siemenslaan en zo een veilig en comfortabel alternatief bieden voor de drukke Molenstraat.

Het plan voor een fietsveilig Oostkamp krijgt dus steeds meer vorm dankzij deze plannen en realisaties.

op 26 april 2019
Nieuwsoverzicht
LCP