Dringende kapping afrit E40 Oostkamp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

bomen afrit E40 (grote weergave)
Maandag 8 april start Agentschap Wegen en Verkeer met de dringende kapping van alle bomen aan afrit Oostkamp van de E40. Deze werken zullen geen verkeershinder veroorzaken.

Bij de vorige storm zijn er op het terrein langs de afrit Oostkamp van de E40 richting Brussel een 20-tal bomen omgewaaid. De andere bomen (populieren en eiken) blijken ook niet voldoende stabiel en dienen dringend gekapt te worden omwille van gevaar voor de verkeersveiligheid. Tijdens deze werken zal het verkeer geen hinder ondervinden.

Uit onderzoek van Agentschap Wegen en Verkeer bleek dat alle bomen in die zone geplant staan op een voormalige stortplaats. Hierdoor hebben de bomen geen gezond wortelstelsel.  De kans bestaat dus dat de rechtstaande bomen, wanneer ze een volle kruin hebben, een volgende storm niet zouden overleven. Aangezien dat direct gevaar kan opleveren voor het verkeer op de afrit en op de E40, dienen alle bomen in deze zone gekapt te worden.

Vanaf maandag 8 april zal een aannemer deze bomen kappen. Er zullen tijdens het volgend aanplantseizoen op dezelfde plaats Elzen aangeplant worden op het binnenste stuk van die zone en bosrandsoorten aan de buitenkant.  

 

 

op 05 april 2019
Nieuwsoverzicht
LCP