Adviesraden klaar voor de toekomst

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuws (grote weergave)
De gemeente onderzoekt samen met de adviesraden wat hun rol kan zijn bij de uitwerking van de visie Oostkamp 2030 en hoe ze zich daarvoor het best organiseren.

We leven in een wereld die continu in verandering is. Dit heeft ook zijn impact op heel wat aspecten van het leven in onze gemeente. In 2019, het eerste jaar van de nieuwe legislatuur, kijken we vooruit naar de komende 6 jaar. We willen graag SAMEN toekomst maken: samen met de inwoners en alle spelers / actoren die in onze gemeente actief zijn.  

We willen hier ook de adviesraden en commissies bij betrekken en hen uitdagen om te zoeken naar een identiteit en werking die klaar is voor de toekomst en die past binnen het kader van Oostkamp 2030. Zodat ook de adviesraden en commissies nog gerichter meewerken aan een gemeente vol betrokkenheid, verbondenheid en toegankelijkheid.  

Het engagement van de vele mensen die nu actief zijn in die raden, werkgroepen en commissies is heel erg waardevol voor een gemeente. Het bestuur wil dan ook graag samen met deze groepen kijken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Het feit dat de verplichtingen rond de samenstelling en organisatie van een aantal raden sterk verminderd zijn, geeft hen ook de kans om het over een andere boeg te gooien.  

Hiervoor wordt een gezamenlijke workshop georganiseerd. In een volgende stap wordt een oproep gedaan naar nieuwe leden, die zich willen inzetten rond een of meerdere thema's. Uiteindelijk moet de oefening resulteren in vernieuwde 'raden' die deze legislatuur de gemeente / gemeenschap ondersteunen met diverse initiatieven, activiteiten, adviezen...   

op 22 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP