Renovatie kleedkamers voetbalclub Hertsberge

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Voetbal (grote weergave)
De huidige kleedkamers van voetbalclub Hertsberge zijn in slechte staat. De gemeente heeft een conditiemeting van het huidige gebouw laten uitvoeren door firma EBS om renovatie of nieuwbouw te bekijken.

Renovatie bleek de beste optie. De kostprijs voor de werken worden geraamd op 200.000 euro exclusief btw. Het dossier wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van april.

De kleedkamers van voetbalclub Hertsberge vertoont momenteel volgende problemen:

 • Opstijgend vocht
 • Verouderde stookinstallatie
 • Verouderde verwarming
 • Verouderde douches
 • Problemen met ventilatie
 • Problemen met isolatie

Naar aanleiding hiervan heeft firma EBS een conditiemeting uitgevoerd van het huidige gebouw. Daarnaast maakte de gemeente een raming van de kosten voor een eventuele nieuwbouw om de pistes van renovatie of nieuwbouw te evalueren.

De kosten voor nieuwe kleedkamers worden geraamd op 450.000 euro excl. btw.  De kosten voor renovatie van de bestaande kleedkamers worden ingeschat op 200.000 euro excl. btw.

Het College van Burgemeester en Schepenen kiest ervoor om de bestaande lokalen grondig te renoveren en daarbij volgende werken uit te voeren:

 • Behandeling tegen opstijgend vocht
 • Nieuwe stookinstallatie
 • Aangepaste verwarming
 • Nieuwe douches
 • Betere isolatie van het gebouw voorzien
 • Zorgen voor goede ventilatie van de kleedkamers

Bij de renovatie worden de huidige problemen aangepakt, maar trekt de gemeente ook de kaart van duurzaamheid. Zo kiest de gemeente voor materialen (bijvoorbeeld bij de isolatie) en technieken die bijdragen aan een duurzaam beheer. Dit is een engagement dat de gemeente nam bij de ondertekening van het burgemeestersconvenant waarbij ze belooft om te werken aan 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020. 

Het dossier wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad in april 2019. De voorziene einddatum voor deze werken is mei 2020. De sporters zullen weinig hinder ondervinden van deze werken. Er worden tijdelijke containers voorzien die dienst doen als kleedkamers en doucheruimte.

op 22 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP