Bevolkingscijfers 2018 | In 2018 waren er 23.690 Oostkampenaren

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De bevolkingscijfers van 2018 zijn bekend (grote weergave)
De bevolking van Oostkamp is in 2018 opnieuw gestegen met 122 inwoners. Sinds 2011 is er steeds een positieve groei geweest van de bevolkingscijfers in Oostkamp. Lees alle details over de bevolkingsaangroei in dit bericht.

De bevolking van Oostkamp is in 2018 opnieuw gestegen met 122 inwoners. In deelgemeente Oostkamp kwamen er 170 inwoners bij. Het bewonersaantal van Hertsberge steeg met 10 inwoners en van Waardamme met 28 inwoners. In Ruddervoorde was er een daling in het bevolkingsaantal met 86 inwoners. In 2018 waren er 233 geboorten en 203 sterfgevallen.

Sinds 2011 is er steeds een positieve groei geweest van de bevolkingscijfers in Oostkamp.

Aantal inwoners per deelgemeente:

 

  Mannen Vrouwen Totaal Aanwinst/verlies

Hertsberge

1009 976 1985 +10 (+0,5%)
Oostkamp 6763 7010 13773 +170 (+1,23%)
Ruddervoorde 2959 2870 5829 -86 (-1,48)
Waardamme 1070 1033 2103 +28 (+1,33)


Wijzigingen in de bevolkingsgroei in 2018:
 

  Aantal
Inwijkingen 1354
Vertrokken 1262
Geboorten 233
Sterfgevallen 203
Bevolkingsaangroei +122

 

  Totaal Mannen Vrouwen
Aantal inwoners op 01/01/2018 23568 11754 11814
Aantal inwoners op 01/01/2019 23690 11801 11889
Bevolkingsaangroei +122 +47 +75

 


 

Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2011:

  Totaal Mannen Vrouwen
Aantal inwoners op 1/1/2011 22.532 11.186 11.346
Aantal inwoners op 1/1/2012 22.759 11.303 11.456
Aantal inwoners op 1/1/2013 22.955 11.415 11.540
Aantal inwoners op 1/1/2014 23.012 11.449 11.563
Aantal inwoners op 1/1/2015                        23.113 11.496 11.617
Aantal inwoners op 1/1/2016 23.127 11.533 11.594
Aantal inwoners op 1/1/2017 23.285 11.624 11.661
Aantal inwoners op 1/1/2018 23.577 11759 11.818
Aantal inwoners op 1/1/2019 23.690 11801 11889

 

Vergelijking met vorige statistiek

  • Behalve Ruddervoorde, kende elke deelgemeente een groei. De groei was het grootst in de deelgemeente Oostkamp: +170 inwoners of +1,23%.
  • Het aantal geboorten (233) was in 2018 opnieuw hoger dan het aantal sterfgevallen (203).
  • 1.338 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen. Daarnaast waren er 1262 personen onze gemeente verlieten.

Het totaal aantal inwoners blijft steeds in stijgende lijn:

2006 + 153
2007 + 167
2008 + 230
2009 + 106
2010 +   90
2011 + 228
2012 +197
2013 +  61
2014 +100
2015 +  14
2016 +158
2017 + 296
2018 + 122

 

Burgemeester Jan de Keyser: “Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio. Sterke punten zijn de strategische ligging, het sterke verenigingsleven, het ruime aanbod van vrijetijdsmogelijkheden, ruim aanbod van lokale economische actoren, kwaliteitsvolle scholen en zorgcentra maar vooral ook de unieke combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. Op het ene moment waant men zich in een voorstadje en enkele kilometers verder sta je tussen de koeien in een prachtig boerenlandschap.

We zetten verder in op aangroei zodat Oostkamp ook in de toekomst een aantrekkelijke en warme gemeente blijft om te wonen, werken, leven en ondernemen.

Specifiek voor deelgemeente Ruddervoorde wordt er momenteel actief werk gemaakt van plannen rond woonuitbreiding. Dit zal in de toekomst niet alleen jonge gezinnen aantrekken, maar ook een antwoord bieden aan de vergrijzing die eraan komt. Bij de uitwerking van deze projecten zal de gemeente erover waken dat projectontwikkelaars investeren in het behoud van groene ruimte met speelelementen, fiets- en wandeldoorsteken. Daarnaast willen we ook kansen bieden aan nieuwe woonvormen die toekomstgericht gebouwd worden. In tegenstelling tot de daling die we in 2018 vaststelden, zullen de realisaties van deze nieuwe projecten in de komende jaren het bevolkingsaantal in Ruddervoorde een positieve stimulans geven.

Volgens de uitgevoerde omgevingsanalyse die we lieten uitvoeren in het kader van Oostkamp 2030, blijkt dat de bevolking van Oostkamp tussen nu en 2030 zal aangroeien met 5%. Tegen dan zouden er 25.000 Oostkampenaren zijn.”

op 15 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP