Ben jij deskundige in ruimtelijke ordening?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Deskundige Gecoro (grote weergave)
Na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad, moet er een nieuwe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) worden samengesteld. Kandidaat stellen kan nog tot donderdag 25 april.

Wat doet de GECORO? Deze commissie adviseert de Gemeenteraad over het beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. Zo geeft ze oa. advies bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan, de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen, en stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften.

Hoe is de samenstelling van de GECORO? De Gemeenteraad bepaalt het aantal leden en beslist welke maatschappelijke groepen binnen Oostkamp worden opgeroepen om één of meer vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de GECORO. Minimum één vierde van de leden, waaronder de voorzitter, moeten deskundigen zijn. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, moet een plaatsvervanger hebben.

Wat is een deskundige? De deskundigheid van de leden kan gebaseerd zijn op hun opleiding, diploma, specifieke kennis en ervaring in ruimtelijke ordening. Daarnaast moeten ze kennis hebben van de hedendaagse ruimtelijke problematieken en methodieken en voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Oostkamp.

Interesse? Tot donderdag 25 april kan je je kandidaat stellen. Per post naar het College van Burgemeester en Schepenen, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp of via e-mail naar ruimtelijkeordening@oostkamp.be. De kandidatuur moet vergezeld zijn van de vereiste motivatie en bewijsstukken die de deskundigheid aantonen.

op 13 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP