Oostkamp wint prijs ‘Operatie perforatie’ voor project in Waardamme

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Groepsfoto Operatie Perforatie  (grote weergave)
Op het Congres Publieke Ruimte in Gent heeft Aquafin een onthardingsproject van gemeente Oostkamp bekroond met een prijs ter waarde van 10.000 euro.

De prijs gaat naar het ontwerp voor de herinrichting van het pleintje op het kruispunt Kortrijksestraat en Rooiveldstraat. Hierbij wordt ingezet op extra parkeerplaatsen in waterdoorlaatbare materialen, op meer ruimte voor groen en op een ruimere fietsenstalling voor de gebruikers van De Lijn. Het ontwerp is opgemaakt i.s.m. studiebureau Jonckheere.

Het definitief ontwerp wordt dit voorjaar aan de Gemeenteraad en omwonenden voorgelegd. De uitvoering ervan is voorzien voor dit najaar.

Jan de Keyser, burgemeester: “ Regenwater is een geschenk uit de hemel. Het is dus belangrijk dat we bij infrastructuurprojecten de opties voor infiltratie van regenwater maximaal trachten te benutten. Maar om ons te wapenen tegen de klimaatverandering zullen we een versnelling hoger moeten schakelen. En dat kan ook met kleinschalige projecten in een wijk of straat. Door letterlijk de verharding te perforeren bijvoorbeeld. We moeten regen veel meer als een geschenk uit de hemel zien en het ook zo koesteren. Verstandig omgaan met hemelwater houdt in dat je het zoveel mogelijk ter plaatse opvangt en buffert. Deze prijs is leuk maar is vooral ook een signaal naar onze inwoners. Ontharden hoeft niet complex te zijn, iedereen kan dat op zijn eigen niveau: privé of op het openbare domein. De enige vereiste is dat je het regenwater voldoende ruimte biedt door de inrichting van de omgeving doordacht aan te pakken. Laten we deze prijs gebruiken om onszelf uit te dagen. Ik ben alvast fier op onze medewerkers die in dit project zeer stimulerend hebben gewerkt. “

op 12 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP