Nieuwe fiets- en wandeldoorsteek t.h.v.’t JOC in de Brugsestraat

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Inhulding fiets- en wandeldoorsteek t.h.v.’t JOC (grote weergave)
Op maandag 11 maart huldigde het gemeentebestuur een nieuwe fiets- en wandeldoorsteek in. De doorsteek is gemaakt door het verwijderen van de muur tussen het JOC / Kind & Gezin in de Brugsestraat en de achtergelegen H. Consciencestraat.

Het gemeentebestuur wil extra werk maken van fiets- en wandeldoorsteken. Eerder dit jaar werd een woning aangekocht om een doorsteek te realiseren van aan de Siemenslaan naar de achtergelegen wijk. Die verbinding zal de Fabiolalaan in de toekomst verbinden met de rotonde Kortrijksestraat – Siemenslaan en zo een veilig en comfortabel alternatief bieden voor de drukke Molenstraat met gemengd verkeer.

Ook van aan de site van Sint-Jozef in de Rustoordstraat tot aan De Valkaart, wil de gemeente een veilig fiets- en wandeltraject bieden. Vorig jaar werd de Sint-Jozefswegel heraangelegd en nu is er dus ook een doorsteek aan de overkant van de Brugsestraat, over de site van ’t JOC, de petanque en Kind & Gezin, richting H. Consiencestraat.

Voor deze nieuwe doorsteek moest de achtermuur van de site wijken. Het ruime hoogteverschil met de achterliggende wijk werd overbrugd door een trap en een helling. Bij de helling werd rekening gehouden met de normen voor voetgangersvoorzieningen. Er is ook een balustrade voorzien voor de veiligheid. Om de oversteek van de kant van De Wieke naar ’t JOC veilig te maken, werd een extra zebrapad aangelegd. De werken werden grotendeels uitgevoerd door de eigen medewerkers van de gemeente.

De nieuwe doorsteek werd  ingewandeld door het College van Burgemeester en Schepenen, samen met de bewoners van de achterliggende woningen, de medewerkers van Kind & Gezin, de leden van de petanqueclub, aannemer Inoxalu en de eigen medewerkers die het grootste deel van de werken hebben uitgevoerd.

op 11 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP