Aankoop perceel Kortrijksestraat in functie van aanleg fietsverbinding

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

nieuws (grote weergave)
De gemeente wil een perceel met woning op adres Kortrijksestraat 174 aankopen met het oog op het aanleggen van een fietsverbinding.

Die verbinding zal de Fabiolalaan in de toekomst verbinden met de rotonde Kortrijksestraat – Siemenslaan en zo een veilig en comfortabel alternatief bieden voor de drukke Molenstraat met gemengd verkeer. Aan de Gemeenteraad van 21 februari werd gevraagd de onderhandse overeenkomst voor de aankoop van het perceel vast te stellen.

Het gemeentebestuur wil actief inzetten op extra fiets- en wandelverbindingen in Oostkamp. Wanneer opportuniteiten zich aandienen, wil het bestuur deze zo goed mogelijk benutten. De aankoop van het perceel in de Kortrijksestraat is zo’n opportuniteit.

Nieuwe fietsverbinding
De gemeente wil een fietsweg aanleggen tussen de toekomstige wijkontsluitingsweg Fabiolalaan – Molenstraat en de rotonde Kortrijksestraat – Siemenslaan. Deze fietsweg zal een ontbrekende schakel wegwerken in de fietsverbinding Brugge – Oostkamp, omdat ze een vlot en veilig alternatief biedt voor de drukke Molenstraat. Dit project zal worden uitgevoerd in samenhang met de aanleg van de wijkontsluitingsweg, die gepaard gaat met de realisatie van het woonproject De Wastine. De timing van deze werken is nog niet gekend.

Aankoop perceel

Een perceel met woning in de Kortrijksestraat 174 wordt verkocht. Dit biedt voor de gemeente een opportuniteit, omdat de toekomstige fietsweg via dit perceel op een veilige manier kan aansluiten op de rotonde. Een onderhandelaar van de West-Vlaamse Intercommunale kon namens de gemeente een overeenkomst bereiken over een aankoopprijs van 212.500 euro (excl. kosten). Dit bedrag is in overeenstemming met het schattingsverslag dat in opdracht van de gemeente werd opgemaakt door landmeter-expert Kris De Pauw.

De onderhandse aankoopovereenkomst werd door de Gemeenteraad op 21 februari vastgesteld. Vervolgens zal notaris Katia Denoo instaan voor de opmaak en ondertekening van een authentieke akte.

op 22 februari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP