Aanpassingswerken in Gaston Roelandtsstraat aan nieuw winkelcentrum

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

zicht op Gaston Roelandtsstraat (grote weergave)
Van 4 tot 15 februari (mits goed weer) zullen aanpassingswerken gebeuren aan de nieuwe winkelsite (met o.a. de Lidl) in de Gaston Roelandtsstraat.

Vorig jaar heeft de gemeente overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om na te gaan hoe die omgeving veiliger gemaakt kan worden. Intussen is het plan van AWV goedgekeurd door de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid en werd een aannemer aangesteld, Tibergyn uit Gullegem.

Volgende maatregelen worden genomen om verkeersveiligheid te verhogen:

  • De maximaal toegelaten snelheid wordt verlaagd van 70 naar 50 km/uur tussen de Rampe en Steenbruggebrug.
  • Er komt een zebrapad tussen de nieuwe winkelsite en de Kanaalstraat. In de middenstrook komt een rustpunt met twee verkeerseilandjes waardoor de voetganger de rijweg in twee keer kan dwarsen, wat veiliger is.
  • Aan de uiteinden van het zebrapad komen voetpaduitstulpingen, wat de oversteeklengte verder verkort. De afslagstrook naar de Kanaalstraat vanuit Oostkamp wordt daarom weggenomen. Verkeer dat rechtsaf wil slaan, kan gebruik maken van de busbaan.
  • De aansluiting van de Kanaalstraat op de Gaston Roelandtsstraat wordt veiliger door ter hoogte van de aansluiting een versmalling te maken. Daarbij wordt een middengeleider gemarkeerd die wel overrijdbaar is voor vrachtwagens.

Timing van de werken

De werken worden uitgevoerd tussen 4 en 15 februari 2019, op voorwaarde dat het goed weer is.

Hinder tijdens de werken

Op vraag van de gemeente zal de aannemer pas starten om 8.30 uur. Het verkeer van en naar Brugge zal steeds door kunnen. Ook de nieuwe winkelsite, de Kanaalstraat en de Warandestraat zullen steeds bereikbaar zijn met de (vracht)wagen. Wel zal tijdens de aanleg van de middengeleider het verkeer geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten.

Hebt u vragen hierover?

Neem contact met Luc Vanelslander: tel. 050 819 880 of mobiliteit@oostkamp.be

op 30 januari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP